Всеки от нас се сблъсква в ежедневието си с купища проблеми за решаване. Затова е необходимо да боравим с всевъзможни техники за структуриране и обмен на информация. А