Certified Information Systems Security Professional (CISSP) e независима сертификация регулирана от International Information Systems Security Certification Consortium или (ISC)². Обхватът на CISSP сертификацията включва широк кръг от теми