През месец октомври 2012 г. в София беше проведен вторият „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа“ – най-голямото събитие в областта на киберсигурността