Group Policy Archive

Груповите политики в живота на системния администратор – Разговор с Георги Лукарев

В рамките на няколко месеца служители и ръководители на ИТ отдели на НОИ от цяла България преминаха обучение в „Ню Хърайзънс”, с цел повишаване на продуктивността и ефективността
Повече

Как да създадем универсален динамичен Outlook подпис на служителите?

Въвеждането на универсален подпис за всички служители е добра практика, която се използва за изграждане и поддържане на имиджа на компанията; промотиране на актуални събития, новини и пр.
Повече