През март 2010 в учебен център Ню Харайзънс България се проведе курс за IBM General Parallel File System (GPFS). Наред с курсовете за Advanced Penetration Testing, курсът за