Днес съставът на работната сила е променен значително. За пръв път четири генерации работят заедно – The Silent Generation, Baby Boomers, Generation X and Generation Y. Всяка една