Входящото ниво (Foundation Level) предоставя общи познания за жизнения цикъл на услугите (Service Lifecycle) и основните му елементи. Образователните цели и компетенции са фокусирани към общите връзки между