Често, когато преглеждаме данни в MS Access, се питаме дали не може да оцветим по някакъв начин данните в зависимост от определен критерий. С това със сигурност ще