1. Кратка история на търговията Хората търгуват със стоки и услуги от древни времена. Започнала първоначално като бартерни сделки между семейства и домакинства, с времето търговията еволюира в