Предизвикателството CRM Управлението на връзките с клиентите (Customer Relationship Management – CRM) е област, която е в топ приоритетите на водещите компании в света и отбелязва 13% годишен