Как и въз основа на какво избирате доставчик за курсове, свързани с Microsoft технологии (SQL, Windows Server, SharePoint, Exchange, Office, Windows 7), когато вече имате одобрен бюджет за