Ако често ви се налага да обработвате или оразмерявате изображения във Photoshop, време е да се научите как да автоматизирате този процес. Adobe Photoshop притежава една изключително полезна,