ITIL® или IT Infrastructure Library® е универсална рамка за създаване и управление на ИТ услуги, превърнала се в задължителен стандарт в ИТ сектора в световен мащаб. Ще се