Какво е екип?

Умението да управляваме и да работим добре в екип е силно необходимо при прилагането на agile принципите.

Много често задавам този въпрос, когато стигнем до темата за екипите в обучение или дискусия. И често, първоначалният отговор, който получавам, е нещо от типа на:

„Няколко души с обща цел.“

Преди да продължите със статията, дайте си няколко секунди да помислите какво е вашето определение за екип?

Ако даден екип няма обща и споделена цел, това е просто група хора, които работят заедно. Ако целите им не са съгласувани, имат различни интерпретации или разбиране на целта, това може да доведе до конфликт между членовете на екипа. Това намалява вероятността за успех.

Общата цел обаче е необходимо, но не достатътъчно условие, за да накарате група хора да се обединят в екип.

Нека да илюстрирам това с пример: Ако пътувате със самолет или влак, вие, и всички останали пътници, имате една и съща цел – да стигнете до вашата дестинация, но не сте екип.

Ако потърсите в интернет, можете да намерите различни определения за екип. Тази, която най-много ми допада, е от книгата на Джон Р. Каценбах и Дъглас К. Смит „Мъдростта на екипите“ (Jon R. Katzenbach and Douglas K. Smith’s, „The Wisdom of Teams„):

„Екипът е малък брой хора с взаимно допълващи се умения, ангажирани с обща цел и подход за изпълнението й, за които се държат взаимно отговорни.“

Размер на екипа

Повече хора в екипа означава повече опит и различни гледни точки. Ако екипът трябва да реши сложни проблеми, разнообразният екип има по-голям шанс да генерира повече идеи и да оцени по-добри потенциални решения или следващи стъпки.

Но повече хора обикновено означава и, че са необходими повече усилия, за да се сплоти екипа. Личностите могат да се сблъскат и понякога вземането на решения и постигането на консенсус може да отнеме повече усилия отколкото тези, вложени пряко за постигане на целта.

Един от начините да се илюстрира как размерът на екипа влияе върху взаимоотношенията в него, е с проста математическа формула. Можете да изчислите броя на т.нар. „комуникационни канали“ в екипа, като използвате следната зависимост:

C = N * (N-1) / 2

В която:

C – комуникационни канали

N – брой хора в екипа

Това може да изглежда сложно, но не е така. Всеки член на екипа трябва да комуникира с всички останали членове, така че комуникацията да бъде двупосочен процес.

Ако екипът се състои от трима души, тогава броят на комуникационните канали е 3 * (3-1) / 2 = 3. Така че, ако сте част от екип от трима души, комуникирате с другите двама – т.е. те също трябва да комуникират.

Communication Channels

Ако решим да добавим още двама души към този екип, ще го превърнем го в екип от пет души. Комуникационните канали ще бъдат 5 * (5-1) / 2 = 10. Дори без да удвояваме членовете на екипа, комуникационните канали сега се увеличиха 3 пъти.

Това е една от причините, поради която добавянето на повече хора, не винаги означава, че работата ще бъде свършена по-бързо – всъщност може да е точно обратното, тъй като се изисква допълнителна комуникация и синхронизация.

Допълнителни умения

Наличието на членове с различни умения в екипа означава, че екипът е в състояние да създаде повече стойност и да решава по-сложни проблеми.

Това не би било възможно, ако имаме група хора с малък набор от умения. Те може да са много добри в решаването на предизвикателство, което изисква конкретен опит, но ще затруднят, ако са нужни по-широкоспектърни умения.

Например, ако трябва да създадем мобилно приложение, обикновено се нуждаем от различни умения и експерти – UX/UI дизайнери, разработчици, софтуерни тестери и др. Ако тези експерти не са част от един и същи екип, това може да доведе до по-дълго време за реалация на приложението, тъй като комуникацията между отделните екипи вероятно ще отнеме повече време и усилия.

Ключът тук е, че членовете на екипа се нуждаят един от друг, за да постигнат успех и да отговорят на изискванията. Всеки има своето място в екипа, тъй като уменията, които той или тя внася, са необходими, за да се постигне това, което се очаква от екипа като цяло.

Ние просто не можем да спечелим, ако хората не са обвързани.

Ангажираност

Ангажираността е важна, тъй като всеки член на екипа трябва да е фокусиран върху общия успех и да прави всичко възможно, за да спомогне за него.

Все пак е по-лесно да го кажем, отколкото да го направим.

Ангажиментът към общи цели е важен, за да може екипът да работи, в съответствие с резултати, определящи успеха.

Ангажиментът към общ подход е важен, за да може екипът да разбира процеса на работа, как всеки ще управлява задачите си и как ще се осъществява общуването. Този ангажимент за общ подход е приложим и при разработването на екипните норми – кое ще бъде приемливо в процеса на работа и кое не.

Ако екипът няма общи разбирания за мисия, цели за изпълнение и подход, това може да доведе до липса на синхрон и дори да прерасне в конфликти, тъй като всеки може да има свои собствени идеи за това какво и как трябва да се свърши.

Взаимна отчетност

Взаимната отчетност също е съществен аспект и ясен показател за взаимната отговорност и ангажираност.

Общият успех на екипа зависи от представянето на всеки и от отговорността му към собствените му задачи.

Разбира се, когато някой се нуждае от помощ, трябва да се чувства комфортно и да знае, че останалите членове на екипа ще го подкрепят и подмогнат.

Обобщение

Успешният екип е изграден на основата на споделени цели, комуникация, отчетност и подкрепа. Работата в екип никога не е била лесна. През последните години се усложнява допълнително, тъй като екипите стават глобални, виртуални, а често и създавани само за конкретни проекти. Ако обаче поддържате фокус върху изграждането и обучението на вашите екипи, това може да бъде определящо за техния успех.

За автора:

Младен Томов е Agile Coach и лектор по гъвкави методологии с над 15 години опит в софтуерната индустрия. Опитът му включва наемане, мотивиране и управление на софтуерни инженери, провеждане на обучения и коучинг, комуникация с клиенти и партньори, част от Fortune 500 компании.

Изберете обучение по agile методологии с Младен:

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *