Lean Six Sigma – защо методът е подходящ за всяка организация?

Говорим си с Lean Six Sigma експертa Васил Петров за спецификите на методологията и защо може да бъде прилагана от организации в различни браншове и размери.

Какво разбираме под „устойчиво подобрение“ в Lean Six Sigma?

Устойчивото подобрение изисква планиранe на подобренията в дългосрочен план. Решенията не трябва да се взимат хаотично и да се фокусираме само върху разходите на фирмата. Дългосрочно е по-добре да се стремим как да подобрим качеството на продукта и времето за неговата изработка. Ако не го направим, и се фокусираме предимно върху разходите, качеството ще започне да пада, времето за изработка – също. Това води до хаос и несигурност в организацията. 

Правилното решение е да се концетрираме върху подобряване на процесите и комуникацията – именно с това се занимава Lean Six Sigma. Това ще ни позволи да постигнем устойчиво подобрение.

Защо имаме нужда от методология за планиране на подобренията?

Методологията е необходима, за да можем да измерваме резултатите, които постигаме, и да можем да следим точните стъпки, които сме направили, за да стигнем до тях. Ако не вървим по определена рамка, като например Six Sigma, не можем да гарантираме така нареченото „непрестанно подобрение“ (continuous improvement), защото днес можем да бъдем по-добри от вчера, само ако знаем какво сме направили вчера, а утре можем да сме по-добри от днес, само ако знаем какво сме направили днес. 

Каква е същността на принципите на Lean Six Sigma?

Six Sigma е методология от 4 стъпки, произлизаща от Motorola, през 80-те години на миналия век. След което General Electric адаптира тази методология в производството си, като добавя още една, пета, стъпка. Така стъпките на Six Sigma са: Define, Measure, Analysis, Improve, Control. 

Във всяка стъпка има определен брой дейности, които трябва да се изпълнят. Във фазата Define трябва да разберем какъв е проблемът, който трябва да решим. В Measure – да измерим колко е голяма разликата (gap) между проблема, който искаме да решим, и състоянието (target state), в което се намираме в момента (current state).

Когато вече сме разбрали какво е отклонението от това, което искаме да постигнем, преминаваме към стъпка Analysis. В тази стъпка започваме да експериментираме с входните величини/фактори и да строим модели на поведение и потенциални резултати. В стъпката Improve избираме най-добрия и устойчив начин за подобрение на входящите фактори. Във фазата Control контролираме това, което сме постигнали.

В какви индустрии е приложима Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma може да се използва във всички индустрии. И двете методологии, Lean и Six Sigma, се занимават с процеси. Всичко, което правим, е процес, независимо дали е в личен или в работен план.

На хората, които работят с процеси, често им липсва “птичи поглед” върху процеса. В ежедневието си твърде много навлизаме в детайли и забравяме да се отдръпнем отстрани. Приемаме нещата такива, каквито са. Именно затова компаниите се свързват с консултантите, за да им помогнат, доколкото е възможно, давайки им тази странична перспектива или “птичи поглед”. 

Как дадена организация въвежда методология за подобряване на процеси?

Като цяло, на пазара няма много методологии за подобряване на процеси. Основните течения са Lean, Six Sigma и теория на ограниченията (theory of constraints). В тях нещата се припокриват до известна степен. 

В днешното време организационната структура на компаниите е матрична. Това означава, че те имат стандартна, оперативна работа и отделно имат проектни звена, които се грижат за реализация на различни проекти.

Lean покрива частта, свързана с оперативната работа. С Lean реализираме „continuous improvement“ в оперативната работа, докато Six Sigma решава конкретни проблеми, чието съществуване е известно. Някои от проблемите съществуват отдавна и са видими, други пък се откриват с помощта на brainstorming.

Прави се план за цялата година или за 5 години напред, в зависимост от размера на организацията. Six Sigma проектите започват да се въвеждат един по един в организацията. Колкото повече проекти има, толкова повече създаваме култура на подобрение. Целта е да провокираме любопитство у служителите и желание да се обучават, да се учат от добрите практики на колегите им, участващи в Six Sigma проекти.

Какви са първите стъпки, когато човек реши да се обучи и сертифицира по Lean Six Sigma?

Ако при другите методологии едно от задължителните условия е човек да има предишен практически опит, то при Six Sigma е достатъчно да се запише в курс.

Моята препоръка е курсистите да идват на курс с подготвен проблем, с който много често се сблъскват в практиката. Това е полезно, защото в рамките на 5-дневното обучение, те ще могат да видят проблема по различен начин.

Сертификацията се извършва при най-голямата сертификационна организация в света – International Association for Six Sigma Certification. За Green Belt изпитът е 3 часа, Yellow Belt – 2 часа, Black Belt – 4 часа. Той може да се вземе и от вкъщи с включена камера или в сертификационния център на Ню Харайзънс. Човекът може да се яви на изпит в рамките на една година след приключването на курса, което дава голяма гъвкавост. Но моята препоръка е да не се чака 1 година, а изпитът да се положи веднага след курса. До момента има висока успеваемост от нашите курсове. Хората могат да се чувстват сигурни, че качеството, което предлагаме, е достатъчно високо, за да вземат изпита веднага след приключването на курса.

Продължете с: Кое ниво на сертфиикация е подходящо за Вас?

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *