Отпечатване на заглавията на редове или колони на всяка страница в Excel

Ще Ви покажем как заглавията на редове или колони на таблични данни да се отпечават на всяка страница.

Когато един работен лист съдържа таблица с много данни, при принтиране тя се разпечатва на няколко страници.
За по-добра четимост на данните, е необходимо заглавията да се разпечатват не само на първата, но и на всяка следваща страница. Това е лесно постижимо след промяната на настройките на отпечатване на листа от раздела Page Layout -> командния бутон Print Titles.

Когато таблицата е вертикално ориентирана – при разпечатване, на всяка страница е необходимо да се визуализират заглавията, записани на първи ред от таблицата. Затова при отваряне на диалоговия прозорец Page Setup, в полето Rows to Repeat at top посочете реда, който желаете да се повтаря в началото на всяка страница при принтиране. От бутона Print Prеview  може да визуализирате промяната.

Забележка: Може да маркирате повече от един ред със заглавия, които желаете да се повтарят на всяка страница. Задължително е да се маркират цял ред/редове, а не област от избрани клетки.

Когато таблицата за разпечатване е хоризонтална (ориентирана е по хоризонтала), често се налага разпечатване на заглавията, намиращи се в първата колона на всяка страница. Има и таблици и от смесен тип, при които желаем на всяка принтирана страница да има заглавията от ред и от колона на таблицата. В този случай при отваряне на диалоговия прозорец Page Setup, освен вече показаното, в полето Columns to Repeat at top посочете колоната, която желаете да се принтира принтира на всяка страница. В полето Print Area може да маркирате областта, която желаете да се принтира, без излишни данни. Прегледайте крайния резултат отново чрез бутона Print Prеview.

Забележка: Може да маркирате повече от една колона със заглавия. Задължително е да се маркират цяла/и  колона/и, а не област от избрани клетки.

Прочете още: КАК ДА ОГРАНИЧИМ ГРЕШКИТЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА В EXCEL?

За още по-ефективна работа с Еxcel разгледайте и предлаганите от нас курсове с приложението.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *