Здравко Иванов: Стратегическият бизнес анализ стои в основата на всяка една промяна

Какво е стратегически бизнес анализ и кой има нужда от него? Достатъчно ли се чува гласът на бизнес анализаторите в компаниите? По тези и други интересни въпроси разговаряме със Здравко Иванов, водещ на предстоящия курс BA02 – Strategic Business Analysis.

Здравко Иванов е бизнес анализатор с над десет години опит в ИТ индустрията и повече от пет години в сферата на корпоративния бизнес анализ и управлението на проекти. Основният си опит придобива, работейки за компании в сферата на финансите, като впоследствие разширява своите хоризонти, консултирайки различни по големина организации в множество сфери, вкл. ИТ, финанси, търговия, публичен сектор, хотелиерство, здравеопазване и др. Вярва, че всеки проблем има решение, стига да достигнеш до истинските му корени и много често те се простират отвъд границите на информационните технологии. Работил е по внедряването на разнообразни промени – от регулярни заявки до проекти и трансформационни програми, засягащи множество звена и бизнес домейни. Това му позволява да получи широк поглед върху бизнеса и организациите от различни страни и на различни нива и смята това за една от най-силните си страни.

Какво е стратегически бизнес анализ и каква е ролята му за проекта?

Стратегическият бизнес анализ е подобласт от бизнес анализа, която стои в основата на всяка една промяна. В същността си той се занимава с дефинирането на първичната посока и обхват на промяната, определяйки реалните бизнес нужди и идентифицирайки потенциалните подходи за решение.
Един от основните продукти на стратегическия бизнес анализ е т.н. Business case. Той съдържа жизненоважна информация, позволяваща съответните заинтересовани страни да вземат информирано решение относно подхода за отработване на бизнес нуждите.

Част от продуктите, които може да произведе и предостави стратегическият бизнес анализ, са:

 • дефиниция на идентифицираните бизнес нужди;
 • контекст на средата, в която ще се извършват промените;
 • очаквано бъдещо състояние след внедряване на промяната;
 • потенциалните подходи за решения и свързаните с тях рискове;
 • очакваната добавена стойност;
 • очакваните разходи, за да постигнем добавената стойност;
 • различните заинтересовани страни и тяхното отношение към нуждите и промените;
 • свързани инициативи за промяна.

В какви проекти е приложим стратегическият бизнес анализ?

На практика дейностите, които покрива стратегическият бизнес анализ, са приложими към всеки един тип промяна, независимо от типа и обхвата на бизнес нуждите, които би следвало да покрие. Много от тези дейности се извършват в началната фаза на жизнения цикъл на промяната, преди да бъдат идентифицирани потенциалните решения и преди да бъде взето решение дали да бъде стартиран проект или не. Техните продукти се използват при дефинирането на различни по размер и обхват инициативи – малки заявки за промени, единични проекти или цели трансформационни програми.

Strategic Business Analysis

Смяташ ли, че бизнес анализаторите заемат достатъчно важно място в организационната структура на компаниите и достатъчно ли се чува гласът им?

Това е често срещан повод за дискусии. Самият аз съм участвал в доста такива. Лично според мен, преди да започнем която и да е от тях, трябва да си зададем въпроса: „Дали бизнес анализът заема своето място в организациите?

Бизнес анализът е способност на организацията. Тази способност е сложна съвкупност от знания, умения и зрелост те да бъдат приложени ефективно на практика, съобразно контекста на средата, в която се случват промените и функционира организацията. Невъзможно и неефективно е тези компоненти да бъдат съсредоточени в една-единствена роля. Най-често те са разпределени на различни нива както вертикално, така и хоризонтално в организацията. Като всяка една разпределена способност е много трудно тя да бъде изградена ефективно и да бъде поддържано устойчиво развитие с течение на времето. Именно тук хората, имащи поглед върху голямата картина, необходимите знания, умения и опит, каквито би следвало да са бизнес анализаторите, могат да имат съществен принос. Те могат да внесат баланс, когато екипите, занимаващи се с различни промени, се отклонят от стандартите на организацията или добрите практики за управление на промяната.

За да се случи обаче това на практика, самите те трябва да притежават необходимите качества, а организацията да разполага със съответните политики, процеси и ресурси, за да развива и използва ефективно такива кадри.

Не на последно място, организацията трябва да е достигнала достатъчно ниво на зрелост, за да осъзнае нуждата от ефективен бизнес анализ и да се възползва пълноценно от неговото прилагане. Това е естествен еволюционен процес за всяка една организация, чиято сложност нараства и трябва да се справя с все по-комплексни и свързани по между си промени.

Също така не бива да забравяме, че бизнес анализът е само една от способностите на организацията, която е необходима, за да може тя да се справя успешно и ефективно с управлението на промяната. Всички те са взаимно свързани и не могат да функционират ефективно, ако имат различно ниво на зрелост. Например, можете да разполагате с много ефективен бизнес анализ, даващ посоката на промяната, но никога няма да достигнете поставените цели, ако нямате също толкова ефективен проектен мениджмънт, който да ви заведе там и това да се случва всеки път. Същото е валидно и в обратната посока – каква полза бихте имали, ако се движите с уверени и ефективни крачки, ако го правите в грешната или неизвестна посока?

Какъв е профилът на хората, за които ще е от полза предстощия курс BA02 – Strategic Business Analysis?

Знанията и уменията, покривани от тази област, биха били от полза на всеки, който се занимава с управление или внедряване на промени, независимо от техния обхват и характер. В зависимост от размерите, типа и зрелостта на компанията хората, занимаващи се с управлението на промените, се намират на различни позиции в хоризонталната и вертикалната структура на компанията. Част от тези позиции може да извършват тези дейности като част от основните си задължения или спорадично, когато нуждите или промените засягат звената, към които работят.

Мениджъри на различни нива, бизнес архитекти, собственици на процеси, ИТ архитекти, бизнес аналисти, проектни мениджъри, ентерпрайз архитекти, трансформационни мениджъри, продуктови собственици, деманд мениджъри, консултанти, системни аналисти, процесни аналисти, деливери мениджъри – това е само една малка част от ролите, явяващи се двигатели на промените в един или друг случай.

Благодаря ти за този разговор!

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *