Най-важното, което трябва да знаете за промените в PMP® изпита след 11 януари 2016 г.

ADitsovaАнтония Дицова, сертифициран ръководител проекти – PMP®, работи като старши мениджър проекти в Си Ес Си България и е докторант в Университета за национално и световно стопанство в София, катедра Международни отношения. Две последователни години е член на Управителния съвет на Пи Ем Ай – България Чаптър, a в момента е член на Консултативния съвет на организацията. Антония има и прекрасна дъщеря на година и половина.

Има над 9 години опит в управлението на различни проекти – от сферата на образованието и предприемачеството, до разработването на уебсайтове и платформи по проекти на Европейската комисия и фондация USAID, както и в проекти, свързани с разработването на софтуер и бизнес решения за банки и застрахователни компании. Антония има значителен опит и в изграждането на изцяло нови услуги и бизнес процеси в компанията, съпроводено с разработването на стратегии, методологии и процедури, както и с подобряването и оптимизирането на съществуващите процеси и управлението на рискове.
От септември 2015 е лектор на курсовете за CAPM в Ню Харайзънс България.

1. Защо се променя PMP изпитът?

Накратко, има 2 основни причини, които налагат промените в PMP изпита, влезли в сила от 12.01.2016 година, включително.
На първо място – ролята и отговорностите на мениджърите на проекти постоянно се променят и ще продължават да се променят с увеличаващата се значимост на управлението на проекти за успеха на организациите. А на второ място стои стремежът на Project Management Institute (PMI) да отразява актуалните практики на професията.
За целта, на всеки 3-5 години PMI провежда мащабно проучване (Role Delineation Study) сред хиляди мениджъри на проекти от цял свят. Задачата на това проучване е да дефинира ключовите области на компетенции, а именно – домейни на професията – задачи, които трябва да изпълнява един мениджър на проекти, и необходимите знания и умения за тази роля. Изводите от това изследване са обобщени в документa PMP Examination Content Outline.

2. Какви са промените и доколко са значими?

За начало, бих искала да подчертая, че споменатият документ е основен източник за подготовка за изпита, в допълнение с PMBOK 5 и учебника, който получават всички курсисти на Ню Хaрайзънс. Всеки един въпрос на изпита е свързан с домейн, задача, знание или умение, които са включени в този документ. В него ще намерите процентното разпределение на въпросите в петте основни домейна, познати от PMBOK 5, както и списък със задачите, които се изпълняват във всеки един домейн, и съответно необходимите знания и умения.
Има малка промяна в езика и терминологията, които се използват в някои от текущите задачи. Същността им остава същата, но е важно да се знае новата терминология, приета от PMI.
В процентното съотношение на въпросите по домейни също има промяна, като съответно се увеличава броят въпроси в домейн Изпълнение (Executing) от 30 % на 31 %, а броят на въпросите относно домейн Приключване (Closing) намалява от 8 % на 7 %, или по 2 въпроса на домейн.
Няколко задачи от предишното съдържание отпадат и съответно на изпита няма да има въпроси свързани с тях.
А основната промяна, която настъпва е с добавянето на 8 абсолютно нови задачи в съдържанието на изпита. Ето и една таблица на PMI, която показва кои са тези задачи за всеки домейн, а пълният списък със задачи ще намерите в PMP Exam Content Outline:

PMP-Exam-Content-Outline

Както споменах, PMI се стреми да отразява и отговаря на тенденциите, както в бизнеса като цяло, така и в професията на мениджърите на проекти. Ето защо, новите задачи засягат основно следните аспекти:

 • акцент върху бизнес стратегията и реализирането на ползи и ролята на мениджъра на проекта в тези процеси;
 • стойността на научените уроци за успеха на проекта, в т.ч. уроци от текущия проект и неговия жизнес цикъл, а не само от предишни проекти, както и трансферът на знания;
 • отговорността за съставянето на хартата на проекта (Project Charter), която вече не е изцяло на мениджъра на проекта, а по-скоро е задача на спонсора и на клиента;
 • засилване на взаимоотношенията със заинтересованите страни и тяхното активно въвличане в изпълнението на проекта за постигане на целите му.

По информация на PMI се очаква около 25% от съдържанието на изпита да се фокусира върху новите 8 задачи.
Промяната в описанието на някои от задачите и новите такива, разбира се, се свързва и с промяна на необходимите знания, умения и техники, които се прилагат и на които трябва да се обърне внимание при подготовката за изпита.

3. От какво значение са за хората, които предстои да се сертифицират, а са преминали курса преди промените в съдържанието?

От една страна промените на пръв поглед не са много като брой и значимост, но от друга страна знаем, че за успешното преминаване на PMP изпита е от голямо значение да познаваме добре терминологията и спецификите на методологията. Ето защо е важно за всички минали и бъдещи курсисти, на които предстои изпит, да се запознаят добре с промените в посочения документ. Преглеждането и сравнението на новия документ за съдържанието на изпита и неговата предишна версия от август 2011 г. би спомогнало много за по-лесното разбиране на направените промени.


Бих искала да отбележа, че няма промяна в изискванията относно процеса по кандидатстване, както и в цялостната структура на изпита. И както казват от PMI – PMBOK не е единственият учебник за подготовка за изпита и изпитът няма за цел да провери знанията ни по съдържанието на PMBOK.
Съветът ми към всички курсисти е да се фокусират върху това, което знаят, както от курса и прочетените материали, така и от професионалния си опит в управлението на проекти, и да не се фрустрират от промените в изпита, защото това са неща, които сигурна съм, повечето от тях вече знаят и прилагат в работата си.

4. Ще доведат ли тези промени до разлика във фокуса на проджект мениджърите в работата им?

Според мен, по-скоро не, защото, както споменах, промените в изпита са именно продиктувани от промените и новостите в практиката на професионалистите в областта на управлението на проекти. Разглеждайки новите задачи и необходимите за тях знания и умения, ще видите, че повечето от вас вече ги прилагат успешно в работата си. Просто PMI се стреми постоянно да обновява методологията откъм терминология, методи и инструменти, за да адресира ефективно тенденциите в бизнеса.
Някаква по-осезаема промяна бих очаквала в организации, които прилагат стриктно методологията на PMI или такива, в които работят много сертифицирани мениджъри на проекти. В резултат на промените, те биха се стремили, например, да акцентират повече върху значимостта на научените уроци (нещо, което често се пренебрегва според мен), както и върху анализа на ползите от изпълнението на един проект за организацията като цяло и стремежа към постигане на стратегиите на бизнеса, в който оперират.

5. Каква е посоката на развитие на методологията на PMI?

PMI-Talent-TriangleТова, което наблюдавам като тенденция в развитието на методологията, е стремежът да се отговори на нуждите на бизнеса. В тази връзка, очаквам методологията да става все по-гъвкава и адаптивна. Неслучайно PMI въвежда и новия триъгълник през 2015 г. – PMI Talent Triangle, който акцентира върху идеалния набор от умения, които трябва да притежава всеки мениджър на проект. Крайната цел е превръщането на мениджърите на проекти в стратегически партньори на организацията за постигането на бизнес успехи.

За допълнителна информация и въпроси, следете страницата на PMI, посветена на промените в изпита.

За информация за предстоящи курсове, посетете страниците ни за PMP и CAPM.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *