Ню Харайзънс България обучи 359 служители от централната администрация

Ню Харайзънс България приключи успешно мащабен проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за повишаване квалификацията на служители от администрацията на централно ниво.

Проектът беше реализиран от „Консорциум ИТ обучения 2015“ ДЗЗД, включващ „Ню Харайзънс“ ЕООД и „Сиела Норма“ АД.  Бяха обучени 359 служители на централната администрация, които придобиха знания и умения, необходими за прехода към цифрова администрация и електронни услуги.

Обученията бяха организирани в осем направления: „Бизнес анализ“, Киберсигурност“,„Системна администрация“,„Бази данни“, „Софтуерна архитектура“, „Управление и администриране на уеб портал“, „Java програмиране” и подготовка на обучители.

Nikolay-Penev-300

Николай Пенев

„Проектът беше изпълнен в рамките на седем месеца, като за това време подготвихме, доставихме и отчетохме обучения за над 3500 човекодни,“ отбеляза Николай Пенев, управител на Ню Харайзънс България. „За целите му бяха ангажирани над 30 човека – технически и бизнес инструктори, координатори, администратори, финансови специалисти.

Сред най-големите предизвикателства при реализирането му можем да посочим краткото време за разработване на учебни материали на български език и изготвянето на график на курсовете и обучаемите.“

По време на проведената на 6 октомври 2015 г. пресконференция по официалното закриване на проекта бяха изнесени подробни отчети за резултатите от проекта и за предизвикателствата, свързани с реализирането му.

Пресконференция за официалното закриване на проекта

Пресконференция по официалното закриване на проекта

Бяха посочени следните ключови моменти:

В резултат на обученията е отчетено повишаване на знанията и практическите умения на ИТ служителите с 34%, спрямо първоначалното им ниво.

94% от обучаемите отчитат, че са постигнали всички заложени цели от проведеното обучение, което се дължи на добре разписаните и в достатъчен обем учебни програми, добре подбрани лектори и ориентация на темите към конкретните нужди на администрацията, подходящо съотношение на теория към практика.

Knowledge

95% от обучаемите оценяват придобитите нови знания като изключително много или значителен брой.

Trainers
99% оценяват лекторите, асистент-лекторите и допълнителните експерти като изключителни или добре подготвени.


88% посочват, че придобитите практически умения са изключително много или значителен брой.

Ето какво споделят част от курсистите:

„Обучението е много полезно за IT специалисти от държавна администрация и е добре да обхване повече служители.“
– Светлана В., Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

„Съчетанието на лекторите е изключително. Взаимно допълват различните подходи и възприятия на материала.“
– Вилма К., Министерство на отбраната

„Провеждането на обучение от този вид изключително спомагат за повишаване компетентностите на служителите.“
– Димитър Н., Министерство на земеделието и храните

„Обучението е изключително добро. Благодаря!“
– Нина Т., Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

„Условията бяха подходящи, лекторът беше много добре подготвен и представи материята ясно, точно и разбираемо. Наблегна на най – важните неща, които са задължителни да помним.“
– Виолета Р, Министерство на вътрешните работи

„Начинът на преподаване е изключителен.“
– Ния П., Министерство на енергетиката

Проектът е финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *