Правилната оценка на нуждите води до по-добра възвръщаемост на инвестицията в обучение

Nikolay Penev

В интервю за специализираното печатно издание „ТОП ИКТ Работодател“, в което се представят и анализират данните от изследването  на водещите компании от сектора на информационните и комуникационни технологии в България, Николай Пенев – управител на New Horizons Bulgaria, сподели впечатленията си от изминаващата 2013 година. Ето и цялото интервю:

Като компания, която допринася за развитието на ИТ кадрите у нас, как бихте описали 2013 г. в цифри?

Очакваме над 2 000 курсисти и над 6000 дни проведени обучения до края на 2013 г., като имаше период на намалена активност от клиентите ни през Юни – Юли спрямо същия период през 2012 г.

Има сериозен ръст на търсенето на обучения по софтуерна разботка и управление на проекти. Ръст има и в областта на IT Security, Cisco, Microsoft. За пореден път получихме признание в световен мащаб – Глобалната мрежа New Horizons Computer Learning Centers за 5-та поредна година бе отличена като TOP 20 IT Training Companies в света от сайта TrainingIndustry.com. Нашият център също заслужи отличия – след като през 2012 г. станахме Център на годината на New Horizons за Европа, тази година отново бяхме финалисти, а един от нашите инструктори за трети път бе отличен като един от TOP 20 инструктор на New Horizons в света.

През 2013 г. продължихме активно да подкрепяме професионалната общност в България – станахме тренинг спонсор на локалната секция на PMI – PMI Bulgaria Chapter.

Ръстът в обученията по Управление на проекти, означава ли че само техническите умения вече не са достатъчни?

Определено. Във всяка компания има нужда от хора с разнообразен профил, опит и подготовка. В много от нашите клиенти виждаме организационна зрялост и отчитаме повишено търсене на световно признати методологии за управление на проекти и бизнес анализ.

Днес все повече ИТ специалисти се оплакват от липса на време. Тенденциите в световен мащаб са да се увеличава дела на онлайн обуче- нието. Как е в България?

Онлайн обучението има много предимства – пести време за път, позволява избирателност – учиш това, от което имаш нужда и пропускаш вече познатото. Достъпно е от почти всяко място, където има Интернет. В центровете на New Horizons в Америка годишно се доставят над 400 000 дни обучение през платформата ни за отдалечено, онлайн обучение с инструктор в реално време – Online LIVE. Това е обяснимо, като вземем предвид огромните разстояния, а услугата ни е оценена изключи- телно високо и се радва на завидно търсене – например днес в системата ни има 3453 онлайн класа, които са с гарантирано провеждане.

В България разстоянията са по-малки и хората все още предпочитат личния контакт. Основната част от обученията ни са в традиционна класна зала, но имаме и лек ръст в онлайн формите на обучение.

Като специалист в тази област, какви съвети бихте дали на мениджърите, които определят нуждите от обучения на своите служители?

Да, наистина се е случвало курсисти да попадат в курсове, които не са най подходящи за тяхното ниво или специфика на работа. В тази връзка е добре да има в компанията човек, който се занимава с обучение и развитие на уменията на екипа. Той се грижи да има периодично допитване за нуждите, като търси и отговор на въпроса доколко обучението е свързано с целите на компанията. Организациите с традиции в тази област, дори изчисляват възвръщаемост на инвестициите и дават приоритет на обучения, които имат по-бърза възвръщаемост или са от критично значение.

Прекият ръководител също може да помогне като проведе разговор с курсиста преди обучението, например – „Иване, след- ващото тримесечие ще внедряваме нова версия на SQL Server и според мен ти си най-подходящият в екипа ни за тази задача, затова мисля да те изпратя на обучение по …“. След обучението отново разговор – “Какво научи в курса, как мислиш да го приложиш в практиката…“

Тези два разговора са изключително важни: първият повишава мотивацията и концентрацията на курсистите по време на обучението, а втория осигурява подкрепа и насоки, как наученото да бъде използвано в помощ на бизнес целите на организацията.

Тук в New Horizons използваме много добра система (www.metricsthatmatter.com), която ни осигурява тази информация. Например българските мениджъри провеждат по-рядко разговор преди обучението в сравнение с мениджърите в света, като провеждането на разговор след обучението също е по-рядко от средното за света (6,16 за България срещу 7,39 за света при скала от 1 до 9).expectations

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *