Диаграми в Excel: Може ли да се поберат само в една клетка?

Изследвания показват, че човек възприема и запомня много по-лесно дадена информация поднесена в графичен вид, отколкото сурови числови стойности подредени таблично. Това е една от основните причини да създаваме диаграми. Когато обаче броят на диаграмите е голям, а ние искаме всички те да бъдат на едно място, близо една до друга, това също може да е причина човек да изпита затруднения в разглеждането им.

Колко от вас знаят за възможността в Excel да създават диаграми, побиращи се само в една клетка? По този начин бихте могли да поберете десетки и стотици диаграми в един ред или колона. Инструментът, за който говоря, се появи за първи път в Excel 2007 и се нарича Sparklines. На Фиг. 1, в колона H, може да видите как чрез малки линейни диаграми (Sparklines) са представени прогнозните суми за различните продукти за първото полугодие.

Фиг. 1

Фиг. 1

Има три вида Sparklines: Линейни (Line), Колонни (Column) и такива, които представят положителни и отрицателни стойности (Win/Loss). Кой тип ще използвате, зависи изцяло от това на какво искате да акцентирате.

Как да си създадем и ние такива малки диаграми (Sparklines)?

Създаването и модифицирането на трите вида Sparklines  е аналогично. Върху лентата с инструменти Insert, се намира групата Sparklines.

Фиг. 2

Фиг. 2

След като кликнете върху типа диаграма, който искате да използвате, се появява прозореца от Фиг. 3.

Фиг. 3

Фиг. 3

В полето Data Range маркирате областта от числови стойности, които желаете да представите графично, в Location Range, клетката или клетките, в които да бъдат разположение малките диаграми.

Могат ли да се модифицират вече създадените малки диаграми (Sparklines)?

Отговорът е, да. Когато селектирате която и да било клетка, съдържаща Sparklines, се появява контекстна лента с инструменти Sparkline Tools (Design), показана на Фиг. 4 Чрез инструментите намиращи се на нея, може да смените вида на диаграмата (Type), стила и цветовете (Style), да акцентирате върху най-ниски или най-високи стойности (Show). Така също бихте могли да фиксирате максималната и минимална стойност на осите и дали те да бъдат едни и същи за всички диаграми от групата (Group).

Фиг. 4

Фиг. 4

Малките диаграми (Sparklines) не подържат пълната функционалност на обикновените диаграми, техните възможности биват в пъти по-ограничени и въпреки това, ни дават уникална възможност да създадем десетки диаграми на едно място и те да ни дават достатъчно ясна картина за стойностите, които представяме.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *