Костадин Купенов: Бизнес анализът е експертна дейност, без която не функционира нито един успешен проект

Kostadin-KupenovКостадин Купенов е един от основателите на IIBA Bulgaria – българският клон на Международния Институт по Бизнес Анализ (International Institute of Business Analysis) – и негов председател до м. май 2013 г. Има над 14 години опит в бизнес и системен анализ, Requirements Management, управление на проекти, разработка на софтуер и др. Получава възможността да наложи една нова професия, да изтъкне всичките й предимства при вземане на управленски решения. Стремежът му е да въвежда нови, модерни практики, с които работи световният бизнес.
Преминал е професионално обучение и притежава практически опит с ITIL®, BPMN, Logical Data Modeling, ISO 9001:2000, сертфициран PMP® към Project Management Institute®. Провежда обучения по бизнес анализ и управление на проекти (Project Management Professional) към New Horizons Bulgaria.

Г-н Купенов, бизнес анализатор е сравнително нова професия, която се радва на все по-голяма популярност. В какво се състои работата на бизнес анализатора и какво поражда необходимостта от тази роля в организациите?

– Задачите и проблемите, които решават анализаторите, съвсем не са нови. Основно ние, бизнес анализаторите, се опитваме да установим какви промени са необходими в дадена среда, система или процес, така че да се постигнат целите на дадено начинание. Това може да ви звучи абстракно, но когато започнете да работите с някой от нас, скоро разбирате, че ние улесняваме процеса на взимане на най-правилните решения, като обхващаме целия спектър от процедури и дейности, свързани с вземането на едно бизнес решение. Например, компанията използва един подход при разработването на продукта си, но се налага, било по технологични или бизнес причини, този подход да се промени. Тук в помощ на мениджмънта идва бизнес анализаторът, който освен, че нагледно ще покаже как се работи в момента, ще съумее да изясни и необходимите промени, така че ще е ясно на всички защо са нужни промените, къде и как ще се случат те.

Каква е историята на бизнес анализа по света и в България?

– Както преди малко споменах, задачите, които бизнес анализаторът решава, винаги са съществували – винаги е било нужно да се разберат и опишат изискванията към някакъв нов продукт, процес или проект, винаги е било нужно да се анализира сегашното състояние и да се търси подход към новото. Сега различното е, че нуждата от единен подход и от стандарти при реализиране на професията доведе до създаването на професионална организация – Международния институт по бизнес анализ (МИБА). Институтът се занимава главно с това да подпомага своите членове при въвеждането на нови успешни професионални практики като същевременно гарантира налагането на общи стандарти и практики в бизнес анализа.

Къде са допирните точки на бизнес анализа с управлението на проекти?

– Обикновено бизнес анализът се реализира в контекста на някой проект, най-вече в началото, т.е той е част от дейностите, които се извършват по време на целия проект. Анализаторите се грижат за обхвата на продукта, който се произвежда, с неговите функционалности и особености, докато проектните мениджъри се ангажират с управлението на обхвата на проекта – бюджет, време, рискове, качество и т.н. Факт е, че голяма част от проектните мениджъри по света „носят две шапки“ едновременно – тази на PM и на бизнес анализатора.
Доказателство в тази посока е въвеждането на нова Knowledge Area в най-новото, 5-то издание на библията на проектните ръководители, PMBOK, и това е Stakeholders Management – дейност, която се грижи за комуникацията и управлението на изискванията на клиентите. Област, в която няма по-добри от бизнес анализаторите. 🙂

Има ли разлики между приложението на бизнес анализа в България, в сравнение с Европа, САЩ и Канада?

– Да, аз имам преки наблюдения и мога да кажа, че има разлика между колегите от Европа и тези от САЩ и Канада, основно в организацията на работата. В САЩ и Канада огромна част от практикуващите професията са на свободна практика, водят се консултанти и биват наемани от работодателите на срочни договори – колкото е продължителността на проекта или за някакъв период от 3-6 месеца. Докато ние, от Европа, обикновено работим на постоянна работа. Разбира се, и тук има БА консултанти, както и в Северна Америка. Важното е обаче, че навсякъде колегите се опиват да спазват въведените стандарти на единния набор от знания Business Analysis Body of Knowledge (BABOK).

Как оценявате потенциала за растеж на тази професия в България?

– Организациите в България, които наемат БА, са основно в ИТ сферата (62%), Телекомуникации (16%), Банки, финанси и инвестиционна дейност (10%). В момента в България все повече бизнес анализът е утвърден като значима и престижна експертна дейност, без която не функционира нито един успешен проект. Екипите от бизнес анализатори най-вече в големите компании са едни от най-подготвените специалисти, чиято експертна помощ високо се цени от висшия мениджмънт на компанията. В този смисъл професията на бизнес анализатора динамично се развива и става една от най-предпочитаните сфери за реализация на амбициозни и подготвени млади специалисти.

Какви са най-големите предизвикателства пред бизнес анализаторите в България?

– Най-голямото предизвикателство за бизнес анализаторите е да успеят да изградят доверие в колегите, с които работят. Ние работим на практика с всички участници в проектите и ако ни липсва доверие, трудно бихме изпълнявали задълженията си.

Защо е необходимо обучението по бизнес анализ?

– Огромна част от проектите в глобален мащаб се провалят по 3 причини: драстичен недостиг на пари, рязко разминаване във времето за изпълнение и съществени различия в обхвата, т.е. резултатът е коренно различен от заложеното в проекта. Над 31% от проектите няма да бъдат завършени, а 52.7% ще струват със 189% повече от заплануваното, се казва в доклад на американската The Standish Group. Според KPMG 85% от проектите надхвърлят времето за изпълнение с 1/3 или повече, 43% приключват с резултат, отклоняващ се силно от първоначалния план, а 52% надхвърлят бюджета си с 1/3 или повече.

Бизнес анализаторите атакуват тези три направления. Ние се грижим да има ясни, точни, конкретни изисквания и ако те се променят, това да става с одобрението на всички, а не хаотично.

Обучението по бизнес анализ ще бъде полезно на участниците в него, защото ще им даде възможност да усвоят добрите, успешни модели за извършване на бизнес анализ. Обучението ще покаже кои средства за какви ситуации са подходящи и как да преодоляваме трудностите.

Какво образование, качества и умения са необходими, за да започнем кариера като бизнес анализатор?

– Моят опит показва, че отличната комуникация, лидерството, бързата реакция – всичките в категорията soft skills – са от стратегическо значение за нашата професия. Разбира се, не са достатъчни, необходимо е и да познаваме много добре и нашите технически средства – стандартите за извършване на бизнес анализ – описание на бизнес процеси, бизнес правила, управление на изисквания, use cases, UML диаграми, които са много популярни напоследък.


Какво бихте посъветвали сега навлизащите в тази сфера?

– Много е важно всеки бизнес анализатор да харесва професията си и да има желание да се развива в нея. Препоръчвам на младите анализатори да се информират постоянно за новите практики в професията, защото тя се развива твърде динамично, да четат и да се обучават непрестанно и, не на последно място, да се учат да установяват добри работни отношения със стейкхолдерите (stakeholders), да не се разочароват от временните неуспехи, защото това е една нелека и нелесна професия.

International Institute of Business Analysis (IIBA) е най-престижната организация на професионалисти, която работи за установяването и поддържането на общоприети стандарти и добри практики в областта на бизнес анализа. Своята мисия Институтът реализира чрез разработването и развитието на единен набор от знания – Business Analysis Body of Knowledge (BABOK), сертификация на специалисти и акредитация на обучаващи организации.

Българска секция на IIBA е основана през м. май 2009 г., с основен  приоритет стандартизиране и развитие на бизнес анализа като значима и престижна дейност в България. Тя партнира с други професионални, бизнес и ИТ организации за подобряване на качеството на бизнес анализа и организира регулярни срещи и тематични семинари за обмяна на опит и добри практики.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *