„Белите петна“ в уменията на ИТ кадрите

Скорошно проучване на CompTIA* показа, че макар ролята на информационните технологии за успеха на компаниите да става все по-значима, относително малък процент от организациите смятат, че са на необходимото ниво по отношение на използването на тези технологии и уменията на служителите си.

Brain upgrade needed93% от анкетираните работодатели отчитат, че има разминаване между необходимите и наличните умения на ИТ специалистите. Недостигът на умения оказва негативно влияние върху редица области, като най-силно засегнати са: продуктивност на персонала, обслужване на клиенти, киберсигурност, иновации и разработка на нови продукти, скорост на въвеждане на нови продукти на пазара.


Основните приоритети
на компаниите остават непроменени спрямо последните години и са свързани със защита и съхранение на информацията, подновяване на остаряла техника, подобряване на мрежовата инфраструктура и осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса.  Дори в тези базови области обаче появата на нови възможности усложнява взимането на решения, например по отношение на преминаване към облака, аутсорсинг, използване на технологии с отворен код и пр.

Новите области
, като автоматизация на бизнес процесите, мобилни технологии, сътрудничество в реално време, виртуализация и др., ще бъдат приоритет за част от компаниите. За да се постигне максимална възвръщаемост на инвестициите в тях, се изисква както ИТ специалистите, така и крайните потребители да притежават стабилна основа от знания и умения.

Недостиг на кои ИТ умения предизвикват тревога?
Управление на информацията, мрежова инфраструктура, сигурност и съхранение на данни са основните области, в които работодателите отчитат липса на добре подготвени ИТ кадри. Заедно с тях недостиг на умения има в сфери като анализ на данни/ Business Intelligence, уеб дизайн/програмиране,  ИТ съпорт. За фирмите извън ИТ сектора най-силна тревога предизвиква недостигът на умения в сферата на сигурността и киберсигурността.

Редица фактори допринасят за недостига на умения в ИТ сферата. С най-голяма тежест според анкетираните са:
– Бързо променящите се технологии – за ИТ специалистите е трудно да актуализират уменията си (46%)
– Липсата на ресурси за развитие на ИТ кадрите (43%)
– ИТ обучението не оказва достатъчно голям ефект върху работата (39%)
– Ниско заплащане в някои ИТ области (29%)
– Трудност да се достави обучение на работното място (23%)
– Съревнование за малък брой квалифицирани ИТ кадри (20%)

Как се преодоляват пропуските?
Болшинството организации (57%) разчитат на различни форми на обучение на настоящите служители, за да се справят с предизвикателствата на променящата се среда. Ясно очертана е тенденцията за нарастване на дела на онлайн курсовете, които са водеща форма за обучение и развитие на ИТ кадрите:

– Самостоятелно онлайн обучение (50%)
– Обучение, предоставено от доставчика (42%)
– Вътрешнофирмено обучение (38%)
– Присъствено обучение, чрез външен доставчик (36%)
– Учебни уебинари (33%)
– Посещение на конференции, уъркшопи и пр. (30%)

Въпреки ефекта на пропуските върху бизнеса обаче, над половината от анкетираните работодатели нямат установени процедури или методи за идентифициране на пропуските в ИТ уменията на служителите и/или не разполагат с необходимите рeсурси за обучение.

*
CompTIA, State of the IT Skills Gap, 02.2012 – Проучването е проведено сред над 1000 ИТ и бизнес мениджъри в Канада, Япония, САЩ, Великобритания и ЮАР, като тук са представени основни акценти от данните за САЩ.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *