Владо Тренески, Нов български университет

Чрез това писмо бих искал да изразя интереса си към кариерната кампания за студенти в областта на информационните технологии „Моята ИТ кариера“.

Семестриално съм завършил магистърска степен по специалността „Системен инженер“ в НБУ и ми предстои магистърска защита на тема „Коорпоративна информационна сигурност – сигурностен периметър на банка“.

Професионалният ми опит за периода от 2007–2010 в банковата сфера е в областта на сигурността на информационните системи, където съм прилагал знанията си, придобити както в НБУ, така и от Електротехнически факултет – Скопие, специалност „Електроника и телекомуникации“. През посочения период съм заемал следните длъжности в банковия сектор: системен инженер в отдел хардуер/софтуер, отговорник и консултант на управителния отбор за сигурност на информационната система в УниБанк – Македония, в който период навлязох в проблематиката и спецификите, свързани със сигурността на информационните системи.

Интересът ми е проявен от желанието ми да продължа да се развивам и усъвършенствам в тази сфера, в която имам намерение да направя дългосрочна кариера. Кандидатурата ми е за сертификация за ключова кариерна пътека CompTIA Security+, която е най-тясно свързана с моите амбиции, решаване на проблематика, усъвършенстване с цел заемане на по-високи ръководни позиции, които изискват повече компетенции, отговорности и умения.

Притежавам следните сертификати:
Certificate of completion – Course for Cybercrime Training for Financial Institutions
Certificate for participation – Seminar ISMS – New requirements and future steps
Certificate of attendance – 8th National Conference for i-SECURITY and STORAGE
Certificate for participation – Seminar ISMS – New standards and improvements
Certificate for passing a standard training course in TMS operation and maintenance
Certificate of attendance – Workshop APOLO 13 – ITSM practical experience.

Следващата ми стъпка за усъвършенстване ще бъде сертификата, който бих желал да получа, а именно CISSP, който ще ми даде допълнителна възможност за развитие в информационната сигурност и защита на информация.

Причината да избера този кариерен път е, защото смятам, че технологиите в областта на сигурността имат перспективи за развитие, все по-широко приложение, както в административния, банковия, така и в останалите сектори на икономиката. Необходимостта от все по-висока степен на информационна защита във всички области ми дава основание за оптимизъм, че тази сфера ще продължава да се развива през следващите години.
Смятам, че придобиването на сертификата по кариерна пътека в областта на информационната сигурност ще бъде една от важните стъпки по пътя на моето кариерно развитие.

Популярността е един от критериите за оценка на публикациите. Подкрепете Владо, като споделите публикацията му чрез бутоните за социални медии, разположени непосредствено под заглавието.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

    Бързо запитване

    Вашите имена *

    Вашият Email *

    Вашето съобщение *

    captcha