Теодор Тодоров, Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Къде и какво учиш?
Уча „Компютърни системи и технологии“ в Русенски Университет „Ангел Кънчев“.

Къде и как прилагаш наученото?

Засега прилагам наученото само в курсови задачи и изпити.

Как искаш да се реализираш, след като завършиш?
Бих желал да се реализирам като програмист.

На каква позиция ще бъдеш, с какво ще се занимаваш и какви ще бъдат отговорностите ти?
Мисля, че се препокриват с горния, а за отговорностите си има „Длъжностна характеристика“ и „Длъжностна спецификация“.

Какви знания, умения и сертификати ще имаш?
Като завърша ще имам диплома, а знанията и уменията никога не са достатъчни.

Защо целта ти е именно този кариерен път?
Смятам, че това е една хубава професия, която разкрива хоризонти пред човек.

Опиши стъпките, които ще ти помогнат да получиш мечтаната ИТ кариера.
Много пот и безсънни нощи.

Какво не ти достига сега и какво още трябва да направиш?
Все още не ми достигат опит и умения, които се натрупват с времето.

Направи конкретен план за действията, които смяташ да предприемеш, за да придобиеш необходимите знания, умения и опит.
Да уча, да завърша, да се реализирам някъде, където ще разбера точно какво ми липсва, защото няма как да знаеш какво точно не знаеш, докато не се сблъскаш с дадения проблем, а с разрешаването му се трупат знания, умения и опит. И вече като знам какво точно ми трябва, ще знам какво да търся. Но планът е резултат, който се търси след време и никой не може да прогнозира как ще развият отделните етапи от него.

Популярността е един от критериите за оценка на публикациите. Подкрепете Теодор, като споделите публикацията му чрез бутоните за социални медии, разположени непосредствено под заглавието.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

    Бързо запитване

    Вашите имена *

    Вашият Email *

    Вашето съобщение *

    captcha