Стоил Стоилов, Американски университет в България

В момента съм студент първа година по „Компютърни науки и Бизнес администрация“ в Американски университет в България. Освен това самостоятелно изучавам и други компютърни курсове онлайн, най-вече през iTunes U портала на Apple.
Курсовете, които съм взел досега, са разнообразни, като измежду тях са C++, Visual Basic, Java, C# и обектно-ориентирано програмиране.

Наученото в лекциите прилагам в свободното си време, пишейки програми, които да улесняват както мен, така и други хора. Например, в момента работя върху програма, която би позволявала управление на компютър от мобилно устройство през локална мрежа.
Освен това работя и в компютърния офис на АУБ, където помагам с поддръжката на мрежата на университета. Ежедневно се сблъсквам с проблеми, свързани с firewall-ове, RADIUS и DNS сървъри, authentication процедури и други.

Моят план за идеална реализация е да основа своя собствена IT компания. Възнамерявам да заема ръководна позиция като експерт по техническите въпроси (CTO). Приоритетът ми е в университета да придобия базови знания и умения в общата част на компютърните науки, а чрез моите стажове, позиции и собствени интереси да се специализирам в определена област след време. Имам изявен интерес към IT сигурността, заради което един от сертификатите, които бих искал да имам, е вашият ENSA сертификат.

Избрал съм този кариерен път, защото смятам, че най-добре бих се справял като хибрид между програмист и ръководител; в такава позиция бих се чувствал най-комфортно и, според мен, ще бъда възможно най-продуктивен. Но освен това съм наясно, че това не може да се постигне без многогодишен труд, знания и опит.

Стъпките, които смятам да предприема, за да достигна мечтаната ми IT кариера, са:
1. Стабилно учене и добри оценки в Американския университет.
2. Летни стажове в софтуерни фирми в България и в чужбина.
3. Дипломиране и намиране на постоянна работа в българска софтуерна компания.
4. В зависимост от това, какъв опит придобия и в каква конкретна IT посока се отправя по време на стажовете и редовната ми работа, ще направя едно от следните:
• Магистърска степен в САЩ
• Основа своя собствена IT компания в България

На този етап не ми достигат нужните знания и опит, за да си осигуря летен стаж в българска софтуерна компания. Гореспоменатият сертификат от вас ще ми помогне много в намирането на работа и усъвършенстването на знанията ми.

Популярността е един от критериите за оценка на публикациите. Подкрепете Стоил, като споделите публикацията му чрез бутоните за социални медии, разположени непосредствено под заглавието.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

    Бързо запитване

    Вашите имена *

    Вашият Email *

    Вашето съобщение *

    captcha