Красимир Минев, Икономически университет – Варна

Здравейте!

Казвам се Красимир Минев и съм от град Варна. В момента съм студент, 3-ти курс в Икономически университет – Варна, специалност „Бизнес информационни системи“. Тази учебна година започнах изучаването на дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации”, която напълно преначерта бъдещето ми. Останах запленен от предмета и макар да съм още съвсем в началото, то аз вече съм сигурен, че искам да се занимавам и развивам в тази област от ИТ сферата.
В момента съм стажант при гл. ас. М.Радев, където постепенно навлизам в обастта на компютърните мрежи, тяхното изграждане и поддръжка. Несъмнено това е един голям плюс за бъдещото ми развитие.

Така положен старта, мисля да предприема действия по усъвършенстването ми – придобиване на сертификати и реализиране на опит. Благодарение на университета, вече пренимах през Cisco CCNA Network Fundamentals курс, но желая да премина през цялото CCNA обучение, което да ми е теоретична и практическа основа занапред.
Персонално искам да се занимавам с изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и сървъри. Започвайки от новопостроена сграда, изграждане на цялостна инсталация, инсталиране и управление на сървъри, поддръжка при последващи проблеми. Именно с тези неща искам да се занимавам в бъдеще.

Началото вече съм го положил, но също така смятам лятото да взема участие в стажантска програма, където ще мога отблизо да се запозная с дейностите в една ИТ компания, структурата и технологиите, които използва. Насочил съм се главно към Англия или Австрия. Също така, ще трябва да положа много труд и усилия по усъвършенстването ми – вземане на участие в курсове, проекти, самообучение.
Реализацията ми очаквам да стане постепенно във времето, което мисля, че е най-важното за една успешна кариера. Издигането до ръководни постове трябва да става заслужено. Искрено се надявам в бъдеще да мога да ръководя собствена фирма/компания в ИТ сферата и да допринасям за развитието, усъвършенстването и разпространението на ИТ технологиите.

Лично аз няма да разпространявам публикацията ми за „Моята ИТ кариера”. Смея да твърдя, че това си е въпрос на лично виждане, път, който човек сам си чертае и поставя пред себе си, цели, за чиито постигане трябва да се бори, за да успее.

Популярността е един от критериите за оценка на публикациите. Подкрепете Красимир, като споделите публикацията му чрез бутоните за социални медии, разположени непосредствено под заглавието.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

    Бързо запитване

    Вашите имена *

    Вашият Email *

    Вашето съобщение *

    captcha