Светлин Ботев, СУ „Св. Климент Охридски“

Казвам се Светлин Ботев, на 23 години. Плановете ми за професионално развитие са в областта на информационните технологии и по-конкретно в сферата на информационната сигурност и защитата на данните.
Тази година (2011г.) завърших бакалавърската си степен в ТУ – София като инженер по Телекомуникации, специалност Комуникационни мрежи. В момента съм първи курс в магистърска програма „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи” на Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски”. От 2009г. работя във фирма „Контракс” ЕАД като проектант на СКС мрежи, а от началото на 2011г. изпълнявам ролята на „Отговорник Информационна сигурност”. През 2011г. успях да се сертифицирам като водещ одитор по ISO 27001, а от лятото на същата година поех и отговорностите на продуктов мениджър на решенията за сигурност предлагани от Контракс.

Имам огромното желание да изградя и развия необходимите умения за управление на информационната сигурност и ИТ риска в организацията. След като завърша магистърската степен и след като натрупам необходимия практически опит и знания, ще се стремя към позицията „ Директор Информационна сигурност”. Отговорностите, характерни за тази позиция, включват създаване и поддържане на стратегия за адекватна защита на активите принадлежащи на организацията и реакцията при инциденти. Директорът по информационна сигурност отговаря също и за разработването, внедряването, поддържането и подобряването на политиките за информационна сигурност и следи за тяхното спазване, както и за идентифициране и намаляване на ИТ рисковете. Знанията и уменията, необходими за тази позиция, включват: стабилен опит в сферата на информационните технологии, компетентност при управлението на информационната сигурността, познаване на основните стандарти в тази област, разбиране на бизнес процесите. Въпреки, че придобиването на всички тези компетенции няма да бъде лесна задача, имайки предвид постоянно променящата се ИТ среда, аз вярвам, че човек трябва да прави това, което го влече най-силно и когато има желание, винаги има и начин. От друга страна, кариера в областта на информационната сигурност, от моя гледна точка, е доста перспективно начинание за всеки млад ИТ специалист в днешно време.

Планът, който съм съставил и по който се движа, за придобиване на необходимите умения и знания включва следните стъпки:
• Успешно завършване на магистърската програма „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи”;
– CCNA сертификат;
– CCNA Security сертификат;
• Записване и успешно завършване на магистърска програма „Бизнес администрация”;
• Придобиване на набор от сертификати:
– CompTIA Security+;
– CISSP;
– CISA;
– CISM;
• Натрупване на необходимия опит и стаж.

Популярността е един от критериите за оценка на публикациите. Подкрепете Светлин, като споделите публикацията му чрез бутоните за социални медии, разположени непосредствено под заглавието.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

    Бързо запитване

    Вашите имена *

    Вашият Email *

    Вашето съобщение *

    captcha