ITIL® v3 2011 vs. ITIL® v3 2007 – Какво означават промените?

Новината за промените в ITIL® от края на юли 2011 г. породи въпроси относно валидността на сертификатите за ITIL® V3 и потенциалната необходимост от ресертифициране.

Описани в академичния стил на IT Infrastructure Library®, актуализациите вероятно звучат стряскащо. Преди обаче да започнете да търсите варианти да се ресертифицирате за “новата версия”, отделете време, за да се запознаете с предоставената официална информация. Обобщение на основните моменти и връзки към допълнителни ресурси ще намерите по-долу, както и позицията на Наньо Нанев – ITIL® инструктор в New Horizons.

ITIL® v3 2011 не е нова версия на ITIL®, a актуализация на ITIL® v3

Промените са по-скоро козметични и се изразяват основно в отстраняване на грешки и неточности и промени в структурирането на материала, с цел постигане на по-голяма яснота и консистентност.

Структурните промени включват основно реорганизиране на съществуващото съдържание и в по-малка степен – добавяне на ново съдържание. Някои дейности са издигнати до ниво процеси, напр. Business Relationship Management в Service Strategy и Design Coordination в Service Design. Добавеното съдържание има за цел да отрази новите тенденции в развитието на технологиите – напр. темата за cloud computing, засегната в Service Strategy.

Какво е наложило промените?

Отговорът е в самия ITIL®: Continual Service Improvement. От издаването на ITIL® V3 през 2007 г. са получени стотици предложения за промени и подобрения от общността, която прилага, преподава и изучава ITIL®. Актуализацията отразява развитието на добрите практики в управлението на ИТ услуги. Докато основните принципи и концепции на ИТИЛ остават същите, поддържащите ги процеси и практики се развиват заедно бизнеса.

Промени в речника на ITIL®

Речникът на ITIL® е актуализиран, като са добавени около 55 нови термина, около 30 са отстранени, а в други са направени промени. Обновеният речник за ITIL® 2011 може да бъде свободно свален от официалния сайт на ITIL: ITIL® 2011 Glossaries.

Какво е значението на ITIL® V3 2011 за хората, които изучават и прилагат ITIL®, разяснява Наньо Нанев.

Наньо Нанев има над 14 години опит в управлението на ИТ услуги и проекти. През последните 10 години ръководи собствена компания – Прима Нет Консулт, предлагаща аутсорсинг на ИТ отдел. Сертифициран ITIL® v.3 Intermediate Level специалист, Наньо Нанев е ITIL® инструктор в учебен център New Horizons Bulgaria.

Имам сертификат за ITIL V3 (rev.2007). Трябва ли да държа изпит за ITIL® 2011?

Н.Н: „Ако имате ITIL®v3 сертификат, независимо за кое ниво – Foundation, Intermediate или Expert, не се налага да се ресертифицирате. Можете да притежавате един сертификат за ITIL® V3 2007 и друг за ITIL® V3 2011 – независимо от абревиатурата, и в двата случая сте сертифицирани по ITIL® версия 3.“

Изкарах курс за ITIL® V3, а ще се явя на изпит за ITIL® V3 2011. Как да се подготвя?

Н.Н.: „Ако сте изкарали курс за ITIL® V3, но все още не сте се сертифицирали, без притеснение можете да се явите на изпит за ITIL® V3 2011.
Промяната в ITIL® V3 2011е основно в структурирането на материята и намирането на по-изчистен академичен изказ. Принципите на ITIL® обаче остават същите, без значение дали една дейност влиза рамките на един процес или е отделена в самостоятелен за нея процес.

На изпита за Foundation нивото потенциалните грешки, които бихте допуснали заради модификациите в определенията и терминологията, ще са в рамките на 5-10%. (За да преминете изпита успешно, ви е необходим резултат от минимум 65% верни отговора.) За да ги минимизирате, запознайте се с обновения речник на ITIL и ITIL 2011 Summary of Updates.pdf (390 KB).

По-малък ще бъде процентът на грешките при изпитите за Intermediate нивата, които не са фокусирани върху терминологията, а изискват да разсъждавате върху реални ситуации в бизнеса.

По-висок процент грешки може да се очаква при изпита за експерт нивото – Managing across service lifecycle, поради добавени нови процеси и взаимодействието между тях.“

Ще поскъпнат ли курсовете и изпитите за ITIL®?

Н.Н.: „Настоящата промяна на материята сама по себе си не би следвало да доведе до увеличение на цената на изпитите и учебните материали, нито да се отрази на продължителността на присъствените или електронните курсове.“

Кога и какво да очакваме от ITIL® V4?

Н.Н.: „Четвъртата версия на ITIL® беше планирана да излезе през 2012 г. Предвид редуцираните ИТ бюджети и ограничените ресурси на бизнеса за внедряване на нови решения, вероятно ще има забавяне. ITIL® е рамка от добри практики, събрани от реалния живот. В периодите на икономическо забавяне или спад обикновено има забавяне и в обновяването на практиките в компаниите. Това рефлектира върху ITIL®, забавяйки достигането на зрялост за дадена версия. Това е основната причина ITIL® V3 да премине в ITIL® V3 rev.2011, а не в ITIL® V4.

ITIL® V4 вероятно ще включва по-голям брой публикации (както бяха във втората версия, като обем), възможно е да има разлики в наименованията, определенията и изказа, но основните принципи ще бъдат същите. Mожем да очакваме основно добавяне на добри практики и на нова терминология, която следва от промяната на технологиите и тяхното възприемане от пазара. Това е един непрекъснат процес и такива промени ще съпътстват всяка нова версия или подверсия на ITIL®.”

Какво е значението на промените за бизнеса?

Н.Н.: „За бизнеса е важно каква част от персонала е обучен, а не дали е обучен за ITIL® V3 (2007) или ITIL® V3 (2011). Колкото повече служители са запознати с основната рамка на ITIL®, т.е. с Foundation нивото, толкова по-добре могат да оценят своето място в структурата на организацията, а това води до подобрен синхрон и повишена ефективност. Това дава възможност да се идентифицират слабите места и да се нанесат корективни мерки.

Курсовете за ITIL® в New Horizons вече се провеждат с актуализираните учебни ресурси за ITIL® 2011. За информация относно ITIL® курсовете на New Horizons можете да се свържете с нас на тел.: 02 4210040, email: office@newhorizons.bg.

Допълнителни ресурси:
ITIL® 2011 Glossaries

EXIN ITIL® Update FAQsSummer 2011.pdf (1.57 MB)
ITIL® 2011 Summary of Updates.pdf (390 KB)
ITSM News ITIL® 2011 Edition

* * *
• Акредитираните ITIL® курсове се доставят чрез itSM Solutions LLC, акредитиран партньор за обучения на CSME.
• ITIL® е регистрирана търговска марка на Cabinet Office.
• IT Infrastructure Library® е регистрирана търговска марка на Cabinet Office.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *