Microsoft Partner Learning Paths: справка за курсове и изпити, свързани с партньорските компетенции на Microsoft

С настоящия списък от изпити и курсове, броящи се към партньорските компетенциите на Microsoft, бихме искали да улесним настоящите и бъдещи партньори на Microsoft при избора им на партньорска компетенция, продуктов фокус и избор на обучение и сертификация.

В списъка са изброени изпитите и курсовете за следните компетенции, по азбучен ред: APPLICATION INTEGRATION, APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT, BUSINESS INTELLIGENCE, CONTENT MANAGEMENT, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, DATA PLATFORM, DESKTOP, IDENTITY AND SECURITY, MIDMARKET SOLUTION PROVIDER, MOBILITY, OEM HARDWARE, PORTALS AND COLLABORATION, PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT, SERVER PLATFORM, SMALL BUSINESS SERVER SPECIALIST, SOFTWARE ASSET MANAGEMENT, SOFTWARE DEVELOPMENT, SYSTEM MANAGEMENT, UNIFIED COMMUNICATIONS, VIRTUALIZATION, WEB DEVELOPMENT.

Не е включена информация за компетенции ENTERPRISE RESOURCE PLANNING и VOLUME LICENSING.

Списъкът включва само курсове, водени от инструктор (instructor-led classes). Повечето от курсовете се провеждат в Ню Хърайзънс ежегодно. За някои все още не сме имали късмет да проведем: например екзотични теми като ESP: Advanced Customization of Search Applications или 10553A: Fundamentals of XAML and Expression Blend. Списъкът не включва опциите за обучение self-paced и online, които също подготвят за изброените изпити.

Всички изброени изпити са налични в тест центъра на Ню Хърайзънс България. Пълният списък на учебните материали и изпитите, по компетенции, ще намерите в Microsoft Partner Network. В допълнение към техническите знания, всяка компетенция изисква от партньора по една атестация за търговски и маркетинг умения (Sales and Marketing competency assessment), както и една атестация за  Microsoft Licensing overview assessment.  Броят на изпитите зависи от типа на компетенцията и нивото на компетенцията – silver или gold. Сребърната компетенция изисква наличието на поне двама Microsoft Certified Professional в екипа на партньора, докато за златната компетенция са необходими поне четирима Microsoft Certified Professional. Пълните изисквания към партньорите са налични на сайта на Microsoft Partner Network.

APPLICATION INTEGRATION: Основни продукти BizTalk Server, SQL Server Integration Service, .NET Windows Communication Foundation иWindows Workflow Foundation
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-241: TS: Developing Business Process and Integration Solutions by Using Microsoft BizTalk Server 2006 R2
Exam 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
Exam 70-433: TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development
Exam 70-513: TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-454: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 DBD to MCITP SQL Server 2008 DBD
Exam 70-235:  TS: Developing Business Process and Integration Solutions by Using Microsoft BizTalk Server 2006
Exam 70-503: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation
Exam 70-504: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Workflow
Exam 70-561: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development
Exam 70-565: Pro: Designing and Developing Enterprise Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
2778A:  Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
6231A: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
6232A: Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
2778A: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
6317A: Upgrading Your SQL Server 2005 Database Admin (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills
6158C: Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008

APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT: Основни продукти Windows Azure, Visual Studio.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-512: TS: Visual Studio Team Foundation Server 2010, Administration
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6317A: Upgrading Your SQL Server 2005 Database Admin (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills

BUSINESS INTELLIGENCE: Основни продукти Microsoft Office 2010, Microsoft SharePoint Server 2010, и Microsoft SQL Server 2008 R2
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
Exam 70-452: PRO: Designing a Business Intelligence Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008
Exam 70-455: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 BI Developer to MCITP SQL Server 2008 BI Developer
70-544: TS: Bing Maps Platform, Application Development
Exam 78-702: TS: Designing and Managing a Microsoft BI Solution
Exam 70-433: TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development
Exam 70-631: TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuring
Exam 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
Exam 70-453: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 DBA to MCITP SQL Server 2008
Exam 70-454: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 DBD to MCITP SQL Server 2008 DBD
Exam 70-545: TS: Microsoft Visio 2007, Application Development
Exam 70-630: TS:Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring
Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6236A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
6235A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
6234A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
50399A: Designing a Business Intelligence Solution by Using Microsoft SQL Server 2008
6236A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
6234A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
6232A: Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
2778A: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
5060A: Implementing Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
6438A: Implementing and Administering Windows SharePoint Services 3.0 in Windows Server 2008
6231A: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
2778A: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

CONTENT MANAGEMENT: Основни продукти Windows Azure, Business Productivity Online Suite (BPOS) и Microsoft SharePoint Server 2010.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-573:TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
Exam 70-576: PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications
Exam 70-667: TS: Microsoft Office SharePoint 2010, Configuring
Exam 70-668: PRO: Microsoft SharePoint 2010, Administrator
Exam 70-541: TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – Application Development
Exam 70-542: TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Application Development
Exam 70-630: TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring
Exam 70-631: TS:Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10175A: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
10232: PRO: Designing Applications for Microsoft SharePoint 2010
10174: TS: Configuring, Managing, and Troubleshooting Microsoft SharePoint 2010
10231: PRO: Designing and Deploying Microsoft SharePoint 2010

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: Основни продукти Microsoft CRM, Dynamics.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam MB5-858: Managing Microsoft Dynamics Implementations
Exam MB2-631: CRM 4.0 Customization and Configuration
Exam MB2-632: CRM 4.0 Applications
Exam MB2-633: CRM 4.0 Installation and Deployment
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
Workshop 80235A: Project Managing Microsoft Dynamics CRM Implementations with Microsoft Dynamics Sure Step 2010
Course 8912A: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0
Course 8913B: Applications in Microsoft Dynamics CRM 4.0
Course 8911B: Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

DATA PLATFORM: Основни продукти Windows Azure, Microsoft SQL Server.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-433: TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development
Exam 70-451: PRO: Designing Database Solutions and Data Access Using Microsoft SQL Server 2008
Exam 70-454: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 DBD to MCITP SQL Server 2008 DBD
Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
Exam 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
Exam 70-450: PRO: Designing, Optimizing and Maintaining a Database Administrative Solution Using Microsoft SQL Server 2008
Exam 70-453: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 DBD to MCITP SQL Server 2008
Exam 70-450: PRO: Designing, Optimizing and Maintaining a Database Administrative Solution Using Microsoft SQL Server 2008
Exam 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
Exam 70-433: TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development
Exam 70-451: PRO: Designing Database Solutions and Data Access Using Microsoft SQL Server 2008
Exam 70-455: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 BI Developer to MCITP SQL Server 2008 BI Developer
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
2778A: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 08 Transact-SQL
6232A: Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
2778A: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL
2782A: Designing Microsoft SQL Server 2005 Database
2783B: Designing the Data Tier for Microsoft SQL Server 2005
6236A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
6235A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
6234A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
6231A: Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database
6317A: Upgrading Your SQL Server 2005 Database Admin (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills
6158A: Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008
6232A: Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database
2782A: Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases
2783B: Designing the Data Tier for Microsoft SQL Server 2005

DESKTOP: Основни продукти Windows 7, Microsoft Office, Windows Azure и Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP).
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-401:TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuring
Exam 70-656: TS: Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuring
Exam 70-685: Pro: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician
Exam 70-681 TS: Windows 7 and Office 2010 Deploying
Exam 70-680: TS: Windows 7, Configuring
Exam 70-686: MCITP: Windows 7, Desktop Administrator
Exam 70-620: TS: Configuring Microsoft Windows Vista Client
Exam 70-621: Pro: Upgrading your MCDST Certification to MCITP Enterprise Support
Exam 70-622: Pro: Microsoft Desktop Support – ENTERPRISE
Exam 70-624: TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops
Exam 70-635: TS: Microsoft Deployment Toolkit 2008, Desktop Deployment
Exam 70-682: Pro: Upgrading to Windows 7 MCITP Enterprise Desktop Support Technician
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6451B: Planning, Deploying, and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007
50235B: Managing Enterprise Desktops using the Microsoft Desktop Optimization Pack
50331A: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician
50322A: Configuring and Administering Windows 7
Course 6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client
6294A: Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments

DIGITAL MARKETING: Основни продукти Microsoft Exchange Server, Microsoft Silverlight и Microsoft SharePoint
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring
Exam 70-668: PRO: Microsoft SharePoint 2010, Administrator
Exam 70-506: TS: Silverlight 4, Development
Exam 70-573: TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
Exam 70-576: PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications
Exam 74-676: FAST Enterprise Search Platform, Developing
Exam 70-542:  TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Application Development
Exam 70-630: TS:Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10135A: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
10231A: Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure
10553A: Fundamentals of XAML and Expression Blend
10554A: Developing Rich Internet Applications using Microsoft Silverlight 4
10175A: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
10232A: Designing and Developing Microsoft SharePoint Server 2010 Applications
ESP: Fundamentals of Developing Search Applications
ESP: Advanced Customization of Search Applications
ESP: Developer, Fundamentals and Advanced Development of Search Applications Live Virtual

IDENTITY AND SECURITY: Основни продукти Microsoft Forefront и Active Directory.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-640: TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
Exam 70-647: Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
Exam 70-351: TS: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006, Configuring
Exam 70-557: TS: Microsoft Forefront Client and Server, Configuring
70-648: TS: Upgrading from Windows Server 2003 MCSA to, Windows Server 2008, Technology Specializations
Exam 70-649: TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6425B: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
6426B: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
6435A: Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure
6436A: Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services
6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008
6417B: Updating your Applications Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

MIDMARKET SOLUTION PROVIDER: Основни продукти Microsoft Exchange Server, Windows Server 2008 R2 и Microsoft Forefront.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
Exam 70-162: TS: Forefront Security for Endpoints and Servers, Configuring
Exam 70-652: TS: Windows Server Virtualization, Configuring
Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
Exam 70-630: TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring
Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring
Exam 70-642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Exam 70-681: TS: Windows 7 and Office 2010, Deploying
Exam 70-515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-523: Upgrade: Transition Your MCPD ASP.NET Developer 3.5, or Enterprise Application Developer 3.5, Skills to MCPD Web Developer 4
Exam 70-542: TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Application Development
Exam 70-573: TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
Exam 70-455: Upgrade: Transition Your MCITP SQL Server 2005 BI Developer to MCITP SQL Server 2008 BI Developer
70-648: TS: Upgrading from Windows Server 2003 MCSA to, Windows Server 2008, Technology Specializations
Exam 70-649: TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
Exam 70-445: TS: Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence – Development and Maintenance
Exam 70-448: TS: Microsoft SQL Server 2008, Business Intelligence Development and Maintenance
Exam 70-557: TS: Microsoft Forefront Client and Server, Configuring
Exam 70-642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Exam 70-652: TS: Windows Server Virtualization, Configuring
Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6236A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
6235A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
6234A: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
6422A: Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V
10135A:Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
50048A: Architecting and Planning the Search Capability in Microsoft Office SharePoint Server 2007
50047A: Advanced IT Pro Course for Microsoft Office SharePoint Server 2007 and Windows SharePoint Services 3.0
5061A: Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007
50026A: SharePoint 2007 Hands-On Labs
10174A: Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010
6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
10264A: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10175A: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008
6417B: Updating your Applications Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

MOBILITY: Основни продукти Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Expression, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Silverlight и Windows Phone 7.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
Exam 70-599: Pro: Designing and Developing Windows Phone 7 Applications for Developers
Exam 70-663: Pro: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010
Exam 70-506: TS: Silverlight 4, Development
Exam 70-573: TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
Exam 70-579: TS: Windows Mobile 6.5, Configuring
Exam 70-580: TS: Windows Mobile 6.5, Application Development
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10135A: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
10233A: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010
10553A: Fundamentals of XAML and Expression Blend
10554A: Developing Rich Internet Applications using Microsoft Silverlight 4
10175A: Microsoft SharePoint 2010, Application Development

OEM HARDWARE: Основни продукти Microsoft Office 2010, Windows Server 2008 R2 и Windows 7.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-169: TS: Windows Small Business Server 2001 Standard, Configuring – от юни 2011-03-15
Exam 70-642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Exam 70-643: TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
Exam 70-681: TS: Windows 7 and Office 2010, Deploying
Exam 70-683: TS: Windows 7, Preinstalling for OEMs
Exam 70-680: TS: Windows 7, Configuring
Exam 70-648: TS: Upgrading from Windows Server 2003 MCSA to, Windows Server 2008, Technology Specializations
Exam 70-649: TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
Exam 70-682: Pro: Upgrading to Windows 7 MCITP Enterprise Desktop Support Technician
Exam 70-577: TS: Microsoft Windows Embedded Standard 2009, Development
Exam 70-635: TS: Microsoft Deployment Toolkit 2008, Desktop Deployment
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
6428A:Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services
6427A: Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008
50332A: Configuring and Administering Windows 7
6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008
6417B: Updating your Applications Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008
50331C: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

PORTALS AND COLLABORATION: Основни продукти Microsoft SharePoint Server и Windows SharePoint Services.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-573: TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
Exam 70-667: TS: Microsoft Office SharePoint 2010, Configuring
Exam 70-576: PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications
Exam 70-668: PRO: Microsoft SharePoint 2010, Administrator
Exam 70-541: TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – Application Development
Exam 70-542: TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Application Development
Exam 70-630: TS:Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring
Exam 70-631: TS:Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10175A: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
10174A: Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010
10232A: Designing and Developing Microsoft SharePoint Server 2010 Applications
10231A: Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT: Основни продукти Microsoft Project Server 2010 и Microsoft SharePoint Server 2010
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-178: Microsoft Project 2010, Managing Projects
Exam 70-177: TS: Microsoft Project Server 2010, Configuring
Exam 70-667: TS: Microsoft SharePoint 2010, Configuring
Exam 70-632: TS: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects
Exam 70-633: TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects
Exam 70-634: Pro: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects and Programs
Exam 70-639: TS: Microsoft Office Project Server 2007, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
Course 10174A: Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010

SEARCH: Основни продукти Microsoft Search Server, Microsoft SharePoint Server и FAST.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-573: TS: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
Exam 70-667: TS: Microsoft Office SharePoint 2010, Configuring
Exam 70-576: PRO: Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications
Exam 70-668: PRO: Microsoft SharePoint 2010, Administrator
Exam 70-541: TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – Application Development
Exam 70-542: TS: Microsoft Office SharePoint Server 2007 – Application Development
Exam 70-630: TS:Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuring
Exam 70-631: TS:Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Configuring
Exam 74-676: FAST Enterprise Search Platform, Developing
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10175A: Microsoft SharePoint 2010, Application Development
10174A: Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010
10232A: Designing and Developing Microsoft SharePoint Server 2010 Applications
10231A: Designing a Microsoft SharePoint 2010 Infrastructure

SERVER PLATFORM: Основни продукти Windows Server, Windows Small Business Server и технологии за виртуализация.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-640: TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
70-647: Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
Exam 70-690: TS: Windows HPC Server 2008, Configuring and Managing
Exam 70-691: TS: Windows HPC Server 2008, Developing
70-648: TS: Upgrading from Windows Server 2003 MCSA to, Windows Server 2008, Technology Specializations
Exam 70-649: TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6425B: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services
6426B: Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory
6437A: Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure
6435A: Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure
6436A: Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services
Understanding and Administering Microsoft Windows HPC Server 2008
Developing High-performance Applications using Microsoft Windows HPC Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008
6417B: Updating your Applications Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

SMALL BUSINESS SERVER SPECIALIST: Основни продукти Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Small Business Server 2008.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-515:TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-523: Upgrade: Transition Your MCPD ASP.NET Developer 3.5, or Enterprise Application Developer 3.5, Skills to MCPD Web Developer 4
Exam 70-653: TS: Windows Small Business Server 2008, Configuring
Exam 70-683: TS: Windows 7, Preinstalling for OEMs
70-648: TS: Upgrading from Windows Server 2003 MCSA to, Windows Server 2008, Technology Specializations
Exam 70-649: TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
6421A: Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
6419A: Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
10264A: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
6445A: Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008
6417B: Updating your Applications Infrastructure Technology Skills to Windows Server 2008
6416C: Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008

SOFTWARE ASSET MANAGEMENT: Основни продукти Microsoft System Center Configuration Manager, както и Microsoft Volume Licensing
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-673: TS: Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM)
Exam 70-671: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Small and Medium Organizations
Exam 70-672: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to Large Organizations
Exam 70-401: TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuring
Exam 70-656: TS: Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuring
Exam 74-674: Delivering Business Value Planning Services
Exam 70-656: TS: Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuring
Exam 74-674: Delivering Business Value Planning Services
Exam 70-401: TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
Course 6451B: Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007

SOFTWARE DEVELOPMENT: Основни продукти Windows Azure, Microsoft SQL Server, Windows 7,Microsoft SharePoint Server и Microsoft Visual Studio.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-511: TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-513: TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-516: TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-518: Pro: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-521: Upgrade: Transition Your MCPD Windows Developer 3.5, or Enterprise Application Developer 3.5, Skills to MCPD Windows Developer 4
Exam 70-523: Upgrade: Transition Your MCPD ASP.NET Developer 3.5, or Enterprise Application Developer 3.5, Skills to MCPD Web Developer 4
Exam 70-541: TS: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 – Application Development
Exam 70-512: TS: Visual Studio Team Foundation Server 2010, Administration
Exam 70-583: PRO: Designing and Developing Windows Azure Applications
Exam 70-502: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Presentation Foundation Application Development
Exam 70-503: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Windows Communication Foundation
Exam 70-504: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 – Workflow
Exam 70-505: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, Windows Forms Application Development
Exam 70-561: TS: Microsoft .NET Framework 3.5, ADO.NET Application Development
Exam 70-563: Pro: Designing and Developing Windows Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5
Exam 70-565: Pro: Designing and Developing Enterprise Applications Using the Microsoft .NET Framework 3.5
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10262A: Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
10264A: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010

SYSTEM MANAGEMENT: Основни продукти Microsoft System Center и Microsoft технологии за виртуализация.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-400: TS: Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuring
Exam 70-401: TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuring
Exam 70-403 TS: System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuring
Exam 70-658: TS: System Center Data Protection Manager 2007, Configuring
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
50028D: Installing and Configuring System Center Operations Manager 2007 R2
6451B: Planning, Deploying, and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007
6331A: Deploying and Managing Microsoft System Center Virtual Machine Manager
50213A: Implementing Data Protection Manager 2007 

UNIFIED COMMUNICATIONS: Основни продукти Microsoft Exchange Server 2010 и Microsoft Lync Server 2010
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-662: TS: Microsoft Exchange Server 2010, Configuring
Exam 70-663: Pro: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010
Exam 70-664: TS: Microsoft Lync Server 2010, Configuring
Exam 70-665: PRO: Microsoft Lync Server 2010, Administrator
Exam 70-236: TS: Exchange Server 2007, Configuring
Exam 70-237: Pro: Designing Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007
Exam 70-238: Pro: Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2007
Exam 70-638: TS: Microsoft Office Communications Server 2007, Configuring
Exam 74-404: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 – U.C. Voice Specialization
Exam 74-924: Microsoft Office Communications Server 2007 R2 – U.C. Voice Specialization
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10135A: Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010
10233A: Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010
10533A: Deploying, Configuring, and Administering Microsoft Lync Server 2010
10534A: Planning and Designing a Microsoft Lync Server 2010 Solution

VIRTUALIZATION: Основни продукти Windows Server 2008 R2, Microsoft System Center Virtual Machine Manager, Core Infrastructure Optimization Manager, Microsoft System Center Essentials, Windows Azure, и Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP).
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-403 TS: System Center Virtual Machine Manager 2008, Configuring
Exam 70-652 TS: Windows Server Virtualization, Configuring
Exam 70-659 TS: Windows Server 2008 R2, Server Virtualization
Exam 70-401 TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Configuring
Exam 70-656 TS: Microsoft Desktop Optimization Pack, Configuring
Exam 70-669 TS: Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:6331A: Deploying and Managing Microsoft System Center Virtual Machine Manager
6422A: Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V
10215A: Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization
6451B: Planning, Deploying, and Managing Microsoft System Center Configuration Manager 2007
50235B: Managing Enterprise Desktops Using the Microsoft Desktop Optimization Pack
10324A: Implementing and Managing Microsoft Desktop Virtualization

WEB DEVELOPMENT: Основни продукти Microsoft SharePoint Server и Microsoft .NET Framework.
Изпити, броящи се към компетенцията:
Exam 70-513: TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-516: TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-519: Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-506: TS: Silverlight 4, Development
Exam 70-523: Upgrade: Transition your MCPD .NET Framework 3.5 Web Developer Skills to MCPD .NET Framework 4 Web Developer
Exam 70-513: TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-516: TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
Exam 70-519: Pro: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4
Курсове с инструктор, подготвящи за изпитите към компетенцията:
10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
10264A: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010
10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
10552A: Application Design with Microsoft Visual Studio 2010
10553A: Fundamentals of XAML and Expression Blend
10554A: Developing Rich Internet Applications using Microsoft Silverlight 4

София, 16.03.2011 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *