Прогнозите на Gartner за 2011-2015 г.

Всяка година Gartner подготвят между 55 и 70 доклада за развитието на технологиите, всеки от които съдържа от 3 до 6 прогнози. Тази година водещите анализатори в технологичния сектор излязоха с 66 отчета и средно 3 прогнози във всеки един.
На 15 декември в уебинар на тема: Top technology predictions for 2011 and beyond, Daryl Plummer очерта някои текущи процеси в индустрията и най-важните прогнози за периода 2011-2015 г. Част от тях са описани в следващите редове.

The Money-Making CIO

Според Gartner, стилът на управление на ИТ мениджърите е от все по-голямо значение за успеха на бизнеса. CIO-тата трябва да се фокусират върху начините, по които технологията може да окаже пряк ефект върху бизнес резултатите, а не само върху подобренията, които използването на технологиите носи на бизнеса. Въз основа на наблюденията си Gartner са дефинирали шест стила на „печелещия пари CIO” (Money-making CIO). Прогнозите им са ориентирани именно към тези типове CIO и към предизвикателствата, пред които всеки от тях ще бъде изправен в следващите няколко години.

1. Entrepreneur CIO – Стилът на предприемача, търсещ области за нови инвестиции и възможности за растеж, които могат да са от полза за бизнеса.
2. Cost Optimization CIO – Фокусиран върху оптимизацията и как да направи повече с по-малко средства. Това е бил водещият стил в последните години, който обаче има един съществен недостатък – когато следиш единствено оптимизацията на разходите, можеш да пропуснеш възможностите за растеж.
3. Revenue-searching CIO – Ориентиран към търсенето на нови канали, създаването на печеливши продукти и отчет на приходите.
4. Innovation CIO – Стимулира екипа си да прави нещата по различен начин от този, по който ги правят другите. Опитва се да трансформира бизнеса така, че да го превърне в новия Amazon/ Facebook/ Twitter.
5. Business Development CIO – Стреми се да развие бизнеса до следващо ниво. Използва наличния ресурс, променяйки го по начин, който генерира стойност, трудно достижима при предишния бизнес модел.
6. Public-serving CIO – Работи в публичния сектор и иска да е сигурен, че услугата достига до широк кръг от хора. Ориентиран е към social computing, cloud computing и др. средства за създаване на широка мрежа от клиенти и достъп до тях.

Кой от тези типове сте вие? А кой искате да бъдете? Ако вече сте били един Cost Optimization CIO, съветът на Gartner е в следващите 2 години да се придвижите към някой от другите типове.

Очакван икономически растеж през 2011 г. (реален брутен вътрешен продукт в проценти)

Среден ръст за световната икономика: 3,3%
Европа: 1,7%
Северна Америка: 2,3%
Латинска Америка: 4,5%
Африка: 5,1%
Азия (без Япония): 6,6%

С най-нисък ръст през 2011 г. ще бъдат Европа и Северна Америка, а разликите в проценти спрямо очакванията за ръст в Азия и Африка са значителни. Това означава, че ако живеете в Европа или Северна Америка, вашите бизнес стратегии ще бъдат доста по-силно повлияни от случващото се в други географски райони. Ако все още не сте започнали да гледате навън, сега е моментът да създавате нови стратегии и да търсите нови клиенти, съветват Gartner.

Прогнозите на Gartner за 2011-2015 година

– Първата е почти апокалиптична. До 2015 година критичната инфраструктура (финансова сфера, електромрежи, мобилни комуникации  и т.н.) на поне една нация от Г20 ще бъде жертва на онлайн саботаж. Дори за момента вредите да са малко, актът ще има съществен и продължителен резонанс.
Актуалният казус Wikileaks, с широкия обществен отзвук и съпътстващите го хакер атаки, дават представа за процесите, които можем да очакваме в бъдеще.
Подобни прояви ще доведат до строги законодателни мерки и контрол над онлайн пространството. В случая с Wikileaks израз на такива мерки ще бъде приемането на закон, криминализиращ публикуването на секретни документи.
Онлайн рисковете ще подтикнат потребителите да търсят все повече продукти и услуги, защитаващи документите и личните им данни.

– След рецесията пазарът ще възнаграждава органичното увеличаване на печалбите вместо съкращаването на разходите. CIO-тата трябва да преценят дали сегашната им роля да остане непроменена, да се засили или да бъде основно променена. Ако досега сте били ориентирани основно към оптимизиране на разходите, времето за това е изтекло. За да бъдете успешни, необходимо ви е мислене на предприемач и поведение на активно търсене на възможности за инвестиции. CIO-тата трябва да допълнят техническите си умения с нови умения от социалните науки – да могат да разбират начините, по които хората си взаимодействат, каналите, чрез които се извършват продажбите, и пр.

– Между 2003 и 2010 ИТ разходите за един служител са отбелязали ръст от 52%. С излизането от рецесията за множество големи компании ще е по-лесно да защият ИТ и бизнес инвестиции, отколкото средства за увеличаване на персонала. По-трудно ще бъде да се дават пари за хора (хората изискват по-голяма инвестиция на време и пари), отколкото за технологии. Очакваният резултат е, че до 2015 г. компаниите ще увеличат ИТ разходите за човек от персонала с 60%.
Инвестициите в информационни технологии ще растат, но ще намаляват броят на ангажираните в сферата хора. Фокусът ще бъде върху подобряването на производителността чрез автоматизация на ИТ процесите. Това позволява да постигаме повече чрез по-малко, както и да преместваме хората на позиции, на които ще са по-полезни и които не са задължително ИТ ориентирани.

– До 2015 г. автоматизацията и туловете ще доведат до намaляване с 25% на работните часове, свързани с ИТ услугите. (Прогноза, обвързана с предходната.) 25% по-малко работни часове означава 25% по-малко хора. Защо? Защото ИТ услугите преминават от модел на занаятчийството към индустриализиран модел на работа. (Процес, който ще бъде ускорен от популяризирането на cloud computing).
Някои базови работни задачи и свързаните с тях работни позиции просто ще изчезнат или ще бъдат силно ограничени. ИТ фирмите, които нямат интелектуалния или финансов капитал да инвестират в автоматизация, ще бъдат погълнати от по-големите компании.

– До 2015 г. 80% от предприятията, които използват облачни структури, ще изискват независими сертификации, удостоверяващи, че доставчикът може да възстанови нарушените операции или данни. Причината? Облачните услуги са с висок риск да бъдат атакувани и поради това изискват високи нива на сигурност. Днес липсват адекватни документи, чрез които доставчикът може да удоствери способността си да съхранява и възстановява информацията.

– Разширяващ се пазар. До 2015  г. 20% от водещите не-ИТ компании ще са доставчици на cloud услуги. Причината? Не-ИТ бизнесът може по-добре да разбере, че cloud computing е не просто технологична възможност, а средство да се доставят възможности посредством ИТ. Cloud computing позволява компании, които традиционно не се възприемат като ИТ  ориентирани, да го използват, за да доставят услугите си. Като резултат, ИТ индустрията ще бъде изправена пред необходимостта да преформулира значението на това, да бъдеш доставчик на ИТ услуги. Някои традиционни ИТ инвестиции ще бъдат прекратени и изместени към инвестиции в облака – както на ниво малък и среден, така и на ниво едър бизнес.

– До 2015 г. компаниите ще генерират 50% от продажбите си онлайн, чрез присъствието си в социални мрежи и мобилни приложения. Онлайн комуникацията в социалните медии ще има все по-голямо значение за бизнеса. Тя обаче изисква твърде голям ресурс и ще става все по-трудно с нея да са ангажирани хора. Прогнозата на Gartner е, че до 2015 г. 10% от онлайн „приятелите“ ни вече няма да са хора, а рекламни ботове.

Източник: http://www.gartner.com

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *