Очаквания за търсенето на ИТ специалисти през 2011 г. (Robert Half Technology 2011 Salary Guide)

На 18 ноември Microsoft проведоха за пръв път 24-часова кариерно ориентирана виртуална конференция, за която писахме в предишен пост. Наред с техническите лекции и презентации, на конференцията бяха представени изследвания на тенденциите в ИТ пазара на труда и прогнози за 2011 г.
Robert Half Technology – международна компания, специализирана в набирането на ИТ специалисти – публикува ежегоден списък със средните стартови заплати за над 70 позиции в ИТ сферата за САЩ и Канада. Тук ви представяме основни акценти от презентацията на Robert Half Technology на Microsoft Certified Career Conference 2010, базирана на Robert Half Technology 2011 Salary Guide.

Какво показват резултатите от проведено от Robert Half Technology изследване сред повече от 1400 CIO (Chief Information Officers) в САЩ и Канада?

 • 64% от интервюираните смятат, че недостигът на ИТ персонал е основна пречка за внедряването на нови технологии.
 • Според 51% наемането на квалифицирани ИТ специалисти е предизвикателство е за тяхната организация.


Компаниите, особено тези, които са предприели значителни съкращения по време на кризата, разбират риска поради недостиг на персонал да не успеят да се възползват от появяващи се нови бизнес възможности. От друга страна, мениджърите са станали изключително предпазливи, когато става въпрос за назначаване на нови служители, тъй като не искат да повторят грешката от прекалено мащабни назначения, направени в предишния период на растеж. Комбинацията от служители на пълен работен ден и други, наемани на проектен принцип, все по-често се възприема като решение, което може да предпази от нови, скъпоструващи грешки.

Според проучванията на Robert Half Technology в САЩ и Канада, търсенето на ИТ специалисти е най-силно в следните области:

Programming: .NET, JAVA, MySQL, PHP, Silverlight, Flex, SharePoint
Business skills
: ИТ специалисти с познания в областта на бизнес анализа и управлението на проекти. Засилваща се тенденция в  ИТ сферата през последните няколко години е изискването кандидатите да притежават освен технически умения и т.н. soft skills (умения като лидерство, ориентираност към клиента, способност за работа под напрежение и разрешаване на проблеми, добри комуникационни умения и пр.). Комбинацията ще става все по-ценна, тъй като предполага разбиране на начините, по които технологията подкрепя по-широките бизнес цели и добавя измерима стойност.
Technological proficiency
: Очаква се да продължи търсенето на специалисти с опит с ERP системи или подобен софтуер.
Security
: Търсенето на специалисти по сигурността се поддържа от загрижеността за пробиви в мрежата и извършване на измами в организацията.
Infrastructure support
: Компаниите, които ъпгрейдват операционните си системи и увеличават служителите си в нетехнически отдели, наемат help desk и desktop support професионалисти, както и компютърни техници – основно на проектен принцип.
Networking
: За да се справят с увеличаващата се сложност на мрежите и предизвикателства като виртуализацията и cloud computing, компаниите търсят ИТ професионалисти, които притежават едновременно сървърни, софтуерни и мрежови умения.

Когато се разглеждат отделно специфични технологии, проучването на Robert Half Technology показва продължаващо засилено търсене на ИТ специалисти с компетенции в:

Virtualization: Citrix, Citrix XenServer, Hyper-V, VMware ESXi, VMware ESX 3.5, VMware GSX Server, VMware Workstation
Web 2.0 – AJAX, Adove Flash, Adobe Flex, PHP, Perl, Python, Ruby on Rails
Microsoft Products – Active Directory, Business Solutions, Dynamics, Exchange Server 2007, .NET, Office 2007, Silverlight, SharePoint Server, SQL Server 20087, Visual Studio, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7

Кои са най-търсените и ценени от работодателите сертификати?

Cisco сертификация – Cisco Certified Network Associate (CCNA) е на върха на списъка.
Linux сертификация
– Red Hat Certified Engineer (RHCE)
Microsoft сертификация
– Microsoft Certified Applications Developer (MCAD), Microsoft Certified IT Professional (MCITP), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Управление на проекти
– Project Management Professional (PMP)
Информационна сигурност – Certified Information systems Security Professional (CISSP), Check Point Certified Security Administrator (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE).

Работодателите ценят сертифицирани кандидати, защото виждат в сертификацията доказателство за:

 • Знанията на кандидата за дадена технология или област.
 • Инициативността на кандидата и желанието му/й да продължи да бъде експерт в избраната област.
 • Нагласа за учене през целия живот – желание за знание и продължаващо надграждане на уменията.Според Robert Half Technology, през 2011 г. заплатите в ИТ сектора в САЩ се очаква да се увеличат средно с 3.4 % спрямо 2010 г. Притежаването на някои технически умения може да помогне на кандидатите да получат заплащане, надхвърлящо средното за индустрията. Такива са уменията в следните области: Cisco network administration (9% по-високо заплащане в сравнение със средното за 2010 г.), SharePoint (11%), SQL Server database (10%), Java development (7%), LAMP (7%), Linux/Unix administration (8%), PHP development (8%), .NET development (7%), Virtualization (8%), VoIP administration (8%).

Източници:
Robert Half Technology 2011 Salary Guide
Microsoft Certified Career Conference 2010

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *