Технологии за сътрудничество в полза на образованието

Технологиите за сътрудничество (collaboration technologies) посрещат растящата нужда на глобалните организации от комуникация в реално време. С внедряването на технологии за сътрудничество (integrated voice, video, web conferencing) организациите разширяват излаза си към нови пазари, подобряват оперативната си ефективност и ускоряват процесите по взимане на решения. Сиско Системс е безспорен световен лидер в използването и разпространението им.

В следващите редове бихме искали да ви запознаем със опита на Сиско Системс при внедряване на технологиите за сътрудничество в сферата на образованието и тренинга.

Според проучвания на Сиско до 2012 г. недостигът  на квалифицирани мрежови специалисти в световен мащаб ще достигне един милион. Предизвикателството пред Сиско, партньорите и клиентите на Сиско, е как да удвоят броя на сертифицираните по мрежови технологии специалисти, така че да посрещнат глобалния недостиг на знания. Нуждите на организациите от обучени специалисти, които постоянно да увеличават продуктивността си, изисква иновативен подход към образованието. Специалистите, в ролята си на наемни работници, трябва да умеят да се адаптират към постоянно променящата се икономическа обстановка.

Тоест, от една страна образованието следва да има оперативен капацитет да посрещне нуждите на организациите и бизнеса в световен мащаб, а от друга страна трябва да може да посрещне по бърз и гъвкав начин индивидуалните нужди от знания на специалистите, търсещи своя път към професионална реализация. Традиционните образователни модели (обучение в класна стая, в група, с инструктор) не са мащабируеми и достатъчно гъвкави, за да посрещнат изброените нужди.

Частният случай на Сиско: внедряване на технологии за сътрудничество в помощ на образованието

След проведените проучвания Сиско определя, че ще трябва да удвои броя на сертифицираните специалисти по мрежови технологии, за да посрещне недостига в световен мащаб от един милион специалисти. Визията на Сиско за посрещане на недостига е да бъде създадено и подпомогнато следващото поколение от лоялни клиенти на Сиско с помощта на образователни услуги. Стратегията на Сиско за изпълнение на визията е да наблегне върху разпространението на Сиско образованието с цел да подкрепи предстоящите промени. Изпълнението на стратегията включва представянето на зелени, глобални и гъвкави образователни решения, както и персонализирани и актуални индивидуални планове за обучение. Целите пред Сиско:

 • Да предостави мащабируемо решение за образование за глобална работна сила, разположена на различни континенти, в различни времеви зони
 • Да намали увеличаващите се разходи за път
 • Да предостави индивидуални планове за обучение, които да отговорят на различните нива на знания на клиентите, партньорите и служителите
 • Да оптимизира времето и разходите, необходими за внедряване на глобална програма за образование

През последните 20 години Сиско Системс работи за разпространението на техническото образование в световен мащаб. Опитът на Сиско от внедряването на  collaboration technologies в сферата на образованието през последните години може да бъде приложен и в други индустрии.

Пример 1 за внедряване на collaboration technologies в сферата на образованието: Cisco Learning Network: Социалната мрежа за образование Cisco Learning Network е представена за първи път през 2008 г. Днес порталът има 190,000 регистрирани потребители в 230 държави. Социалната мрежа свързва експертите и начинаещите, предоставя различни медии за образование и средства за самооценка на знанията. Участниците могат да обменят учебни материали и да участват в дискусии. В мрежата възникват глобални групи за образование и биват водени от инженери от Cisco Technical Assistance Center. Cisco Learning Network е първата социална мрежа за образование в света.

Пример 2 за внедряване на collaboration technologies в сферата на образованието: Cisco 360 Learning Program: Сиско Системс отчита факта, че не всички учащи навлизат в учебния процес с еднакви основни познания. В основата на Cisco 360 Learning Program са инструменти за самооценка на знанията. Програмата комбинира лабове за самооценка, планиране на необходимите учебни модули въз основа на постигнатите резултати, участие в лекции и упражнения, съвместна работа с инструктора и другите учащи се, самооценка за постигнати междинни резултати и преглед на материала с инструктор.

Пример 3 за внедряване на collaboration technologies в сферата на образованието: Cisco WebEx и Cisco TelePresence: Cisco WebEx е уеб-базирана технология за сътрудничество, съчетаваща споделяне на работни desktop и телефонна връзка.  Cisco TelePresence предоставя динамична среда за комуникация в реално време чрез видео камери и екрани с висока разделителна способност. През 2008 г. всички 6000 търговци преминават обучение с помощта на Cisco TelePresence. Резултатите са отлични – повече обучени за по-малко време и с цената на по-малко средства.

Източник: https://learningnetwork.cisco.com/docs/DOC-6757

София, 08.11.2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  One Comment

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *