Основни промени в съдържанието на PMBOK® 4th Edition в сравнение с PMBOK® 3rd Edition

Обучението и подготовката за сертификат PMP се провеждат въз основа на актуалната версия на Project Management Body of Knowledge. Четвъртото издание на PMBOK е на пазара от декември 2008. От юли 2009 г. изпитът за PMP е базиран върху четвъртото издание.

Четвъртото издание на стандарта има за цел да внесе последователност при употребата на имената на процесите и да внесе допълнителна яснота в съдържанието.  

Основните промени в съдържанието на PMBOK® 4th Edition в сравнение с PMBOK® 3rd Edition са:

1. Въведена е употребата на отглаголни съществителни за наименуване на всички процеси

2. Броят на процесите е сведен от 44 на 42. Въведени са някои промени в структурата на процесите:

2.1. Два процеса са изтрити: Develop preliminary scope statement и Plan Scope

2.2. Добавени са два нови процеса: Collect Requirements и Identify Stakeholders

2.3. В областта на Project Procurement Management шест процеса са сведени до четири:

                              i.    Plan Purchases and Acquisitions и Plan Contracting са обединени в Plan Contracting

                            ii.    Request Seller Responses и Select Sellers са обединени като Conduct Procurements

                           iii.    Contract Administration е променен на Administer Procurements

                           iv.    Contract Closure е променен на Close Procurements

2.4. Два процеса са преименувани:

                              i.    Manage Stakeholders Manage е преименуван на Stakeholder Expectations

                            ii.    Close Project е преименуван на Close Project or Phase

2.5. Процесите Manage Project Team и Manage Stakeholder Expectations са преместени от групата на процеси Monitoring and Controlling в групата на процеси Executing process

3. Въведено е разграничение между project management plan и project documents

4. Въведено е ясно разграничение между елементите на project charter и project scope statement

5. Възприет е стандартизиран подход към document inputs и document outputs

6. В процесите е възприето ясно разграничение между enterprise environmental factors и organizational process assets

7. Въведен е стандартизиран подход при обсъждане на requested changes, preventive actions, corrective actions и defer repairs.

За повече информация и възможности за участие в курс Project Management Professional (PMP®) Certification Preparation – Fourth Edition през януари 2011, моля обадете се на телефон: 4210040.

София, 15.11.2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *