Какво е добре да знаем, преди да участваме в курс за Business Process Management?

Във връзка с предстоящия въвеждащ курс за Управление на бизнес процеси (Business Process Management) с лектор Ивайло Величков на 29 – 30 ноември в Ню Хърайзънс България, представям кратки бележки от онлайн сесията What is BPM на Роб Дейвис. Ивайло Величков препоръчва What is BPM да бъде изслушан предварително от всеки участник в въвеждащия курс.   Линк към онлайн сесията ще намерите в края на този пост.

What is BPM има за цел да запознае курсиста с основната терминология, свързана с управление на бизнес процеси. Всеки процес следва да носи добавена стойност или да има конкретна цел. Процесите трябва да доставят краен продукт или услуга.

Целта на един процес следва да бъде трансформацията на inputs (в сферата на услугите inputs може да бъде информация или данни) в краен продукт, които ще има добавена стойност за бизнеса и/или ще изпълнява определени бизнес изисквания. Така използваните inputs се трансформират чрез процеса в нов, завършен продукт.

Друга съставна част на процеса са ресурсите (resources). Ресурсите спомагат за изпълнението на процеса, но не участват в крайния продукт, за разлика от inputs. В сферата на услугите ИТ системите могат да изиграят роля на ресурс.

Съществуващите ограничения и/или механизми за управление в бизнеса очертават и ограничават сферата на влияние на даден процес. Целта на един процес е да доставя добавена стойност и да изпълни предварително поставените бизнес цели. Така стигаме до убеждението, че управлението на процесите е жизнено важно ако не искаме да оставяме бизнеса си на произвола на съдбата. Дори можем да кажем, че процесите формират и са, тоест биват, нашия бизнес. Управлението на бизнес процесите е практика за управление на бизнеса чрез управление на процесите.

Определението за BPM според Дейвид Маккой е: Управлението на бизнес процеси е управленска практика, която предоставя управление на средата за бизнес процеси с цел подобряване на гъвкавостта и оперативната производителност. Управлението на бизнес процеси е структуриран подход, които използва методи, политики, измерватели, управленски практики и софтуерни инструменти с цел управление и постоянна оптимизация на дейностите и процесите на една организация.

Целта на BPM включва установяване на ясни управленски принципи в средата на бизнес процесите. За да бъде успешен BPM е необходимо да бъдат заложени метрики за измерване на производителността на процесите. Резултатите от метриките могат да се използват в последствие за идентифициране на нови възможности за оптимизация на процесите. Ролята на BPM е да синхронизира бизнес процесите с цялостната корпоративна стратегия на организацията и чрез анализ да предостави подобрени процеси в полза на организацията.

Защо е важно да има BPM? Обикновено в една организация паралелно се изпълняват няколко инициативи или програми за оптимизация, които влияят върху бизнес процесите. За съжаление често инициативите се изпълняват в изолация и/или имат различни първоначално зададени цели. В последствие няколко инициативи могат да влияят върху един и същи процес. Няма гаранция обаче, че резултатите от инициативите биха били в синхрон с бизнес целите на организацията.

Първоначалната цел на въпросните инициативи е била подобряването на бизнес потенциала на организацията, но резултатите от неструктуриран подход при изпълнението на инициативите може да има обратен ефект, тоест резултатът да бъде ниска ефективност в сравнение с заложените резултати или ефективност, която не можа да бъде поддържана в дългосрочен план.

Инициативите често използват различни методологии или инструменти и често документират процесите чрез различни стандарти или методологии. В резултат документираните процеси „самоделки” не прилягат или дори не успяват да станат част от корпоративния набор процеси. Поради липсата на комуникация вътре в организацията така създадените в изолация процеси биват „преоткривани” и пренаписвани в нови и нови процедури. Това губи от времето и ресурсите на корпорацията. Целта на BPM е да прекъсне този омагьосан кръг и да постави процесите в основата на инициативите (одобреният процес става гръбнак на нова процедура), така щото ползите и резултатите от всяка инициатива да добавят оптимална стойност към структурата и оперативната дейност на бизнеса.

В идеален вариант BPM може да бъде дори движещата сила, сърцето, на бизнес управлението и оптимизацията. Чрез инструментите на BPM организацията може да постигне пълна прозрачност на използваните процеси, управление на риска и мониторинг на производителността на процесите. Днес BPM се смята за предпоставка за успешна ИТ развойна дейност и SOA подход. Ясната визия относно процесите и по какъв начин тези процеси изпълняват зададените бизнес цели спомага ИТ имплементациите да посрещнат оптимално целите на бизнеса.

Факти за BPM от IDS Scheer: 95% от организациите, имплементирали BPM, докладват успешно завършени проекти с възвращаемост на инвестицията (ROI) над 10%. Половината от посочените организации са посочили възвращаемост над $100,000. 80% от организациите смятат, че ползите от BPM са по-големи от ползите от имплементация на ERP или CRM.

What is BPM може да достъпен на адрес:

http://cdn.ariscommunity.com/aris_online_academy/what_is_bpm3/50bfqndn/player.html

За повече информация и записване за курс Управление на бизнес процеси, моля обадете се на телефон: 4210040.

София, 11.11.2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *