Сертификационната програма на Microsoft през 2010 г.: 15 години история и над 4,2 милиона сертифицирани ИТ специалисти в света

През 1996 г. Microsoft стартира сертификационната програма Microsoft Certified Professional. От тогава до днес изпити за технологии на Microsoft са положили успешно над четири милиона специалисти. Програмата минава през различни фази – от сертификация за NT 4.0, Windows 2000, до Windows 2003. Значителна промяна е осъществена през 2008 г., в синхрон с представянето на Windows Server 2008, когато структурата на сертификатите е изцяло подновена, за да отрази по-точно професионалните характеристики на сертифициращите се специалисти. Днес сертификационните програми на Microsoft са доказателство за компетентност и умения, разпознаваеми във всяка една точка на света.

Когато мислим за сертификат от Microsoft, независимо дали подхождаме от гледната точка на работодател или служител, е важно да знаем, че сертификацията е дългосрочна цел със стратегически ползи. Компаниите, ИТ отделите, както и отделните служители, прекарват част от работното време в гасене на пожари, а останалата част от времето в създаване на добавена стойност или в съграждане на стратегическите цели на компанията. Гасенето на пожари отнема много повече време, от колкото се иска на всеки. Сертификацията помага на ИТ отделите и специалистите да сведат до минимум времето за гасене на пожари и да увеличават времето за стратегически инициативи. Точката на пречупване е достигната, когато 80% от времето е заето със създаване на добавена стойност за компанията, а гасенето на пожари е сведено до 20%. Разбира се, това е един лабораторен сценарии, лесно достижим на думи и трудно изпълним на практика.

За ИТ отделите и техните ръководители сертификацията е тясно обвързана с дългосрочното управление на екипите и проектите. Уменията и мотивацията на специалистите са решаващите звена за успеха на всеки един ИТ проект, независимо колко пари, софтуер и хардуер са вложени предварително за трамплин. Сертификацията е тясно свързана с отговорите на въпроси от типа на: Имам ли подходящите хора под ръка? Как да направя правилното решение за наемане на работа? ОК ли е нивото на текучество?

ИТ ръководителите добре знаят, че техните клиенти изискват Service Level Agreements (SLA) за услугите и продуктите, които поръчват и се обръщат към доставчици, които имат документи и акредитивни писма, доказващи съответните умения и възможности за изпълнение на SLA. Ако завъртим призмата ще видим, че сертификацията може да изиграе същата роля на атестат за уменията на специалиста пред ИТ мениджъра. Иронията е, че често външните консултанти са избирани с много по-критично око и по-висок критерии, отколкото постоянно наетите служители в отдела. Сертификацията би помогнала на ИТ мениджъра да има база за сравнение на уменията на отделните членове на екипа си, както и би спомогнала за изготвянето на дългосрочен план за разгръщане на уменията спрямо предварително зададени цели (например изпит или сертификат).

Сертификацията може да бъде отправна точка за създаване на динамична ИТ организация. Чрез сертификацията ИТ мениджърите могат да следят развитието на уменията на екипа си, така както оценяват и външните консултанти. В допълнение сертификацията ще допринесе за подобряване на общия резултат на екипа чрез надграждане на индивидуалните умения. На практика обаче, ръководителите делегират решенията за обучение към заинтересованите специалисти – сертификацията обикновено пропада по редица причини.

Какви са ползите от сертификация според IDC (2007 г.)? Според IDC уменията на екипа са единствената и най-важна променлива за успеха на даден проект. ИТ екипи, от които 50% от членовете са били сертифицирани, са били по-успешни при изпълнението на проекти средно с 15% – 17%. В допълнение, проекти, които са били завършени според поставените цели, са били изпълнени от екипи с двойно повече сертифицирани специалисти, спрямо екипи завършили частично своите проекти. Отприщването на успеха на даден проект е възможно чрез предварителна и приложима сертификация на изпълнителите му.

Защо тогава сертификацията остава на заден план за ИТ отделите? Да… Често ИТ ръководителят е победен от мисълта, че сертифицирането ще изкуши хората му да го напуснат в името на по-висока заплата или по-интересно работа. Честно казано, това е параноична идея, която не издържа нашата елементарна критика. Сертификацията и обучението са път към по-интересни проекти и задания. Сертификацията спомага за амбицирането на служителите, удовлетвореността им и изграждане на дух на учене през целия живот. Всички тези елементи са жизненоважни за благоденствието на един ИТ отдел. Ами възражението, че обучението е достатъчно за специалиста да подобри работата си и изпитът е зазубряне на ненужни факти? Да… Така е, чували сме за книжните тигри MCSE. Истината обаче е, че след 2008 г. Microsoft положи усилия да промени логиката на изпитите си и да включи симулации и постановки, които проверяват практическите умения на кандидата. Тъй че, можем да отхвърлим и страховете от немощни книжни тигърчета.

Вместо заключение: През следващите няколко години се очаква недостиг на седем милиона квалифицирани ИТ специалисти в света. Сертификатите на Microsoft носят признание и престиж, подобряват резултатите от работата, подобряват мотивацията и удовлетвореността и отварят вратите към социална мрежа от четири милиона специалисти, пръснати по целия свят.

Източник: Microsoft North America

София, 08.10.2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *