Стойността на ИТ сертификацията: IBM Certification Whitepaper

ИТ сертификацията предоставя конкретни ползи за организациите и индивидите. Ползите са:

 • Увеличаване на приходите и увеличаване на възможностите за печалба
 • По-висока индивидуална и екипна продуктивност
 • Повишено доверие
 • Намаляване на разходите за поддръжка
 • Уважение и възхищение от страна на колегите
 • Прием в общност от сертифицирани специалисти

Веднъж постигната, качествената стойност на ИТ сертификацията е ясна: индивидът е доказал определен стандарт за знания, възприет в индустрията. Въпросът е: каква е количествената стойност на ИТ сертификацията? ROI (Return on Investment) позволява да бъде измерена възвращаемостта на инвестициите в ИТ сертификацията. Директните ползи от ИТ сертификацията са: повишено доверие към организацията, по-висока удовлетвореност на клиентите, по-висока ефективност на техническите проекти и имплементации, по-нисък риск от незадоволителни имплементации, по-задълбочено познание за ИТ нуждите на клиента и т.н.

Ползите за организациите от ИТ сертификацията включват:

 • Дългосрочни спестявания – предоставянето на възможности за обучение и развитие гарантират лоялността и удоволетворението на служителите
 • Повишена екипна продуктивност
 • Намаляване на downtime в организациите – организациите със сертифицирани служители имат около 20% по-малко downtime. Същевременно времето, спестено от намаления downtime, може да бъде инвестирано в оптимизиране на наличната ИТ инфраструктура

Ползите за индивидите от ИТ сертификацията включват:

 • Конкурентност на пазара на труда – повече възможности за работа
 • Възможност за участие в проекти за последните технологии – с все-по сложните технологии и по-кратките цикли на въвеждане на новите версии на технологиите, нуждата от специалисти с актуални знания се увеличава
 • Участие във високоспециализирани социални мрежи от специалисти и достъп до специализирани ресурси

Ползите за системните интегратори и партньорите от ИТ сертификацията включват:

 • Увеличаване на доверието към консултантите на системния интегратор
 • Увеличаване на вероятността за повторяем бизнеса
 • Включване на консултантите на системния интегратор в процеса на взимане на решения от клиента
 • Готовност от страна на клиента да плаща по-висока цена (в сравнение с не-сертифицирани партньори)

Недостатъците на ИТ сертификацията за организациите и индивидите също са ясни: сертификацията изисква пари и време. Препоръката на IBM към желаещите да притежават ИТ сертификат е да изберат сертификационна пътека, която ще им бъде от полза в дългосрочен план.

Източник: The Value of IT Certification: IBM Certification Whitepaper 2010: http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/us/pdfs/IBM_White_Paper_Value_of_IT_Certification_2Q2010.pdf

dimitar (at) newhorizons.bg
София, 04.08.2010 г.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *