Професии, свързани с ITIL®

ITIL 2011Обучението и сертификацията за ITIL® имат за цел да подготвят специалисти за ежедневната им работа с добрите практики на ITSM.

В следствие на широката употреба и одобрение на ITIL® по света, възникват професии, чиито длъжностни характеристики са основани на процесите на ITIL.

Ето и няколко примера за професии, възникнали в следствие на употребата на ITIL:ITIL Change Manager: грижи се за ефикасно и навременно управление на всички промени (Changes) чрез стандартизирани методи и процедури, с цел да бъде сведено до минимум влиянието на инциденти, породени от промени (Change-related incidents) върху качеството на услугите. ITIL Change Manager се грижи и за ежедневните дейности на организацията.

ITIL Trainer: преподава курсове за квалификационната схема на ITIL – ITIL Diploma in ITSM.

ITIL Certified Help Desk Specialist: поддръжа компютърно оборудване, консултира крайни потребители и поддържа системи и периферни устройства, според добрите практики на ITSM.

ITIL Service Manager: създава и дефинира KPI, да договаря OLA и SLA. Създава и поддържа Service Catalogue. Управлява отношенията с доставчици. Инициира прегледи на представянето (performance reviews). Имплементира и подобрява ключови ITIL процеси на ниво Service Level Management. Преразглежда текущи договори с клиенти и доставчици. Поддържа отношения с доставчици и вътрешни IS клиенти.

ITIL Problem Manager: разрешава основните причини за инциденти (root causes) и има за цел да сведе до минимум негативните ефекти върху бизнеса, породени от инциденти и грешки в ИТ структурата. Има за цел да предотврати повторната поява на инциденти и проблеми (problems – неизяснена причина за един или повече инциденти).

ITSM Consultant: помага на организациите да доставят ценово ефективни и висококачествени ИТ услуги, съобразени с нуждите на бизнеса.

ITIL Incident Manager: възстановява дадена услуга възможно най-бързо и свежда до минимум влиянието върху бизнеса от прекъсването на услугата. Има за цел да поддържа най-високо ниво на качество на услугите и тяхната достъпност (availability).

София, 28.04.2010
dimitar (at) newhorizons.bg

* * *
• Акредитираните ITIL® курсове се доставят чрез itSM Solutions LLC, акредитиран партньор за обучения на CSME.
• ITIL® е регистрирана търговска марка на Cabinet Office.

Интересувате се от темата? Пишете ни!

  Бързо запитване

  Вашите имена *

  Вашият Email *

  Вашето съобщение *

  captcha

  Добавете коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *