windows server 2008 r2На 1 декември се проведе вечерен семинар на тема: „Нововъведения при основните мрежови услуги в Windows Server 2008 R2“ в New Horizons Bulgaria.

По време на семинара ще бяха разгледани нововъведенията в най-често използваните мрежови услуги, които Windows Server 2008 R2 предлага, а именно: DNS, DHCP, VPN и Active Directory Domain Service.

На практика всяка една организация, използваща Windows като мрежова операционна система, подържа една или повече от изброените по–горе услуги. Целта на семинара е да даде представа как да се използват новостите, които са налични или ще бъдат добавени с миграция на инфраструктурните услуги върху Windows Server 2008 R2.

Предварителни изисквания:

От участниците се очаква да са запознати с основни понятия и базовите функционалности, които DNS, DHCP, VPN и Active Directory Domain Service предлагат.

За лектора:

Darin YonchevДарин Йончев, старши инструктор в New Horizons
Сертифициран като: CHFI, CEH, MCT, MCITP, MCSE Security, CompTIA Security+
Гост-лектор в „Дни на Майкрософт” през 2007, 2008 и 2011 година.
Личен блог