Продуктовият мениджмънт за софтуер (Software Product Management) е ключов фактор за успеха на всяка организация, която разработва и продава продукти и услуги, базирани на софтуер. Той включва изграждането на продуктова стратегия, продуктово планиране, участие в стратегически управленски дейности и организиране на функционалните единици в компанията.

Вижте уебинара Software Product Management Overview и научете повече за ролята на Продуктовия мениджър за софтуер и какви ползи може да донесе тя на вашата компания.