Безспорно е, че едно решение може да се направи по много различни начини, но понякога е трудно да се избере най-подходящата опция за дадена ситуация.
Майкрософт вложиха доста усилия, за да направят последната версия на SharePoint по-гъвкава и лесна за разширяване.
Подобренията не са малко на брой и това се оказа нож с две остриета. С всичките си особености технологията става все по-сложна за преодоляване от новите SharePoint таланти.

По време на семинара:
»
Разгледахме основните свойства на SharePoint 2010 като платформа за разработка.
» Покрихме сфери на функционалност, с които всеки един разработчик на SharePoint решения е полезно да бъде запознат (Solution Packaging & Lifecyclе, SharePoint Object Model, Client Object Model, Business Connectivity Services, Partial-trust solutions).
»
Разгледахме възможностите за среда за разработка и как Visual Studio 2010, SharePoint Designer 2010 и TFS 2010 се вписват в картинката.

Вижте записа:

Кой е лекторът?

Ради Атанасов:
• SharePoint архитект, работил по над 40 SharePoint проекта за правителствени и корпоративни клиенти в Австралия и Европа.
• Основател на компаниите DeepClick и OneBit Software.
• Сертифициран като MCPD в SharePoint 2010 и ASP.NET, MCT.
• Инструктор за официалните курсове на Microsoft по SharePoint 2010 Ignite програмата в България и Австралия.

Широкият обхват на знания, които са необходими за успешна работа с SharePoint, ми гарантират, че никога няма да знам всичко, но и работният ми ден никога няма да е еднообразен.
Ради Атанасов

Винаги съм целял да създавам уникални и наистина добри решения – за мен високото качество е задължително и SharePoint ми позволява да го достигна.
Ради Атанасов