На 26 октомври 2011 г. New Horizons Bulgaria проведе вечерен семинар на тема: Сигурност в облака (Security in the Cloud), с водещ Борис Гончаров, Директор Информационна сигурност и информационни технологии в Г4С Секюър Сълушънс България ЕАД.

По време на семинара бяха разгледани следните теми:
– Механизми и услуги за сигурност в облака (security services) (Identity and Access Management, Data Loss Prevention, Web Security, Email Security, Security Assessments, Intrusion Management, Security Information and Event Management (SIEM), Encryption, Business Continuity and Disaster Recovery, Network Security)
– Кои са основните рискове, свързани с облака?
– Кои са основните доставчици, които адресират тези рискове?

Вижте записа от семинара: