Уебинар: Introduction to PowerShell
Водещ: Любомир Стефанов – Ръководител отдел „Иновативни инфраструктурни решения” в BSH и инструктор в New Horizons.

Основни теми:

• PowerShell – Overview
• Building blocks (cmdlets, parameters, etc.)
• The object model behind PowerShell
• Managing the output – format, sort and more
• Scripting and Remoting
• Management tasks examples

Уебинарът ще бъде полезен на всички, които се интересуват от възможностите за по-бързо и автоматизирано управление на Windows Servers с използване на PowerShell.

За лектора:

Любомир СтефановЛюбомир Стефанов има опит с всички сървърни и клиентски операционни системи на Microsoft от 1995 година насам, както и със: SQL Server (2000, 2005, 2008), фамилията от продукти System Center, технологии за защита (ISA Server и антивирусното решение на Microsoft, сега обединени във фамилията продукти Forefront), Office Communications Server, Microsoft Exchange Server (5.5., 2000, 2003, 2007, 2010).

Сертифициран е като: MCSE: Security (Windows Server 2003), MCSA: Messaging; MCTS: OCS 2007, MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, MCTS: Windows Server 2008 Active Directory, MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, MCTS: Microsoft ISA Server 2006, MCTS: Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Certified Trainer (MCT), MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010