Най-разпространеното решение за осигуряване на защитен и сигурен достъп до Exchange Server е Microsoft Forefront Threat Management Gateway (новото име на Microsoft ISA Server).

По време на семинара “Publishing Exchange 2010 with Forefront TMG 2010”, бяха разгледани следните теми:

 • Подготовка на Exchange инфраструктурата за отдалечен достъп
 • Подготовка на Forefront TMG
 • Най-добри практики и „уловки“, за които да внимаваме, когато публикуваме Exchange Server през Forefront TMG – сертификати, IP адреси, DNS имена, автентикация на потребителите, credential delegation
 • Step-by-step demo for publishing different Exchange services:
  o Publish Outlook Web Application (OWA)
  o Publish Exchange ActiveSync (Mobile Device Access)
  o Publish POP3/IMAP4 Services
  o Publish SMTP (server-to-server and client-to-server scenarios)
  o Publish Outlook Anywhere
  o Publish Outlook Anywhere using NTLM authentication – do not requires the user to enter password when using Outlook outside the corporate network

Вижте записа:

Любомир Стефанов

Водещ: Любомир Стефанов
MCSE: Security (Windows Server 2003), MCSA: Messaging; MCTS: OCS 2007, MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, MCTS: Windows Server 2008 Active Directory, MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, MCTS: Microsoft ISA Server 2006, MCTS: Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Certified Trainer (MCT), MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010

Любомир Стефанов има опит с Exchange Server повече от 10 години. През 2000 г. се запознава с версия 5.5, след което последователно преминава през Exchange Server 2000, 2003, 2007, за да стигне до последната версия – Exchange Server 2010. Участвал е в редица проекти за планиране и осъществяване на миграция между тези версии, както и за специфични за съответни организации решения, спрямо конкретните им нужди.