Презентацията представя причините и мотивите за възникване на Хактивизма, рисковете, свързани с това явление, както и каква би могла да бъде организационната стратегия за защита.
Лектор: Борис Гончаров (CISSP, CISSMP, CEH, CEI), Инструктор по информационна сигурност в New Horizons Bulgaria
Лекция от втори „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа