Младен Томов е Agile Coach и лектор по гъвкави методологии. Има над 15 години опит в софтуерната индустрия, като е заемал различни роли. Стартира кариерата си като Java