Обучения

Какво е екип?

Умението да управляваме и да работим добре в екип е силно необходимо при прилагането на agile принципите. Много често задавам този въпрос, когато стигнем до темата за екипите
Повече