Специалистите по ИТ сигурност разполагат с множество инструменти за проверка на сигурността. Такъв например е AIRCRACK-NG, който ни помага да одитираме безжичните мрежи.  В събота, 24 април 2010,