На 18 – 20 май 2011 г. (сряда – петък) Бранимир Гюров (C# MVP, MCT) ще проведе курс 6461A: Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation в учебен център