Обединяване на данни от няколко работни листа. Нека приемем, че в един файл работят няколко човека едновременно. Всеки един от тях попълва данните си в различен sheet. Щом